prof. dr hab. Grzegorz Domański

  • Drukuj


Image Jednostka: Katedra Archeologii
stanowisko: profesor
pokój: 977a
telefon:  (91) 444 33 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: 
 
 W 1962 roku ukończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku archeologia. W  roku 1968 na Uniwersytecie Wrocławskim obroniłem rozprawę doktorską – Zagadnienie tak zwanej kultury burgundzkiej. W roku 1979 habilitowałem się w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii) na podstawie dorobku i rozprawy – Kultura luboszycka między Łabą a Odrą w II-IV wieku. W 1992 roku, na wniosek Rady Naukowej Instytutu  Prezydent RP mianował mnie profesorem.

Od 1.08.62 do 31.12. 09 byłem pracownikiem Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Terenem moich licznych badań wykopaliskowych jest cały Śląsk i wschodnie Łużyce. Na obszarze Dolnych Łużyc prowadziłem różne badania terenowe przez 47 lat. Przez kilkanaście lat prowadziłem badania na górze Ślęży czego efektem jest książka.

Problematyka którą się zajmowałem i zajmuję obejmuje grupę gubińską kultury jastorfskiej  i kulturę luboszycką, które wyodrębniłem, problematykę związaną z germańskim plemieniem Burgundów, zagadnienia związane z okresem wojen markomańskich w Europie środkowej, problematyka okresu wędrówek ludów w Polsce, a szczególnie związki ceramiki z tego okresu z terenami śródziemnomorskimi. Napisałem kilka artykułów o dziejach wschodniej części Dolnych Łużyc we wczesnym średniowieczu.

Przez 25 lat prowadziłem wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jestem laureatem nagród archeologicznych im.  Ryszarda Wołągiewicza i Józefa Kostrzewskiego.
 
BIBLIOGRAFIA

1.    Sprawozdanie z badań ratowniczych na terenie Rynku w Legnicy, Śl. Spraw. Arch. 5, 1962, 67, 68, 75
2.    Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Dobrzeniu Wielkim, pow. Opole, Sprawozdania z terenowych badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa opolskiego w 1962 r. 24.
3.    Badania osady z okresu wpływów rzymskich w Groszowicach, pow. Opole, Śl. Spraw. Arch, 6, 1963, 25-28, 61.
4.    Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznych kamieniołomów na stokach góry Ślęży, koło miejscowości Sobótka-Górka, Śl. Spraw. Arch. 6, 1963, 43-46, 63.
5.    Sprawozdanie z badań na osadzie z okresu wpływów  rzymskich w Groszowicach, pow. Opole, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1963, 19, 20.
6.    Sprawozdanie z badań na cmentarzysku w Luboszycach, pow. Lubsko, Śl. Spraw. Arch. 7, 1964,  28, 29, 60, tabl. VI.
7.    Sprawozdanie z badań na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Groszowicach, pow. Opole, Śl. Spraw. Arch. 7, 1964, 30, 31,60, tabl V.
8.    Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Jędrzychowicach, pow. Zgorzelec, Śl. Spraw. Arch. 7, 1964, 32-33, 60, 61, tabl.V.
9.    Osada kultury łużyckiej i z okresu wpływów rzymskich w Jędrzychowicach, pow. Zgorzelec, Inf. KZA na woj. wrocławskie, Wrocław 1964, 23, 24.
10.    (z J. Lodowskim) Wyniki badań powierzchniowych w rejonie Lubina, Kłopotowa i Mieroszowic, pow. Lubin, Inf. KZA na woj. wrocławskie, Wrocław 1964, 35-37.
11.    Z badań archeologicznych Legnicy-Miasta, Szkice Legnickie 2, 1965, 123-135.
12.    Wytwórnie kamieni żarnowych na stokach góry Ślęży, Silesia Antiqua 7, 1965, 211-218.
13.    Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznych kamieniołomów na stokach góry Ślęży, Sprawozdania Archeologiczne 17, 1965, 148-151.
14.    Sprawozdanie z badań osady produkcyjnej z okresu wpływów rzymskich w Groszowicach, pow. Opole, Sprawozdania Archeologiczne 17 1965, 148-151.
15.    Badania na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Groszowicach, pow. Opole, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1964, 16, 17.
16.    Prace wykopaliskowe na cmentarzysku w Luboszycach, pow. Lubsko w 1965 r., Śl. Spraw. Arch. 8, 1965, 18, 19, 49, 50, tabl. III..
17.    Badania zwiadowcze na osadzie i cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Grabicach, pow. Lubsko, Śl. Spraw. Arch. 8, 1965, 18, 19, 50.
18.    Badania powierzchniowe w rejonie wsi Bukowice, Pierstnica, Krośnice, Brzostowo, pow. Milicz, Inf. KZA na woj. wrocławskie, Wrocław 1965, 31-35.
19.    Osada z okresu wpływów rzymskich w Nowej Wsi Goszczańskiej, pow. Syców, Inf. KZA na woj. wrocławskie, Wrocław 1965, 39.
20.    Badania powierzchniowe w rejonie Nowej Wsi Goszczańskiej, pow. Syców, Inf. KZA na woj. wrocławskie, Wrocław 1965, 39, 40.
21.    Badania powierzchniowe w rejonie wsi Krępnica i Dąbrowa, pow. Bolesławiec, Inf. KZA na woj. wrocławskie, Wrocław 1965, 74, 75.
22.    Grób z okresu wpływów rzymskich w Dobrzeniu Wielkim, pow. Opole, Silesia Antiqua, 8, 1966, 69-74.
23.    Sprawozdanie z badań w 1966 roku zespołu osadniczego z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich położonego w okolicy wsi Luboszyce, pow. Lubsko, Śl. Spraw. Arch. 9, 1966, 28-33, 49, tabl. V-VII..
24.    Badania wykopaliskowe w Jędrzychowicach, pow. Zgorzelec w 1966 roku, Sprawozdania Archeologiczne 18, 1966, 79-83.
25.    Badania archeologiczne na cmentarzysku w Luboszycach, pow. Lubsko w 1964 roku, Sprawozdania Archeologiczne 18, 1966, 134-137.
26.    Wyniki prac wykopaliskowych na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Groszowicach, pow. Opole w 1964 roku, Sprawozdania Archeologiczne 18, 1966, 138-140.
27.    Wąsosz, pow. Góra, Z Otchłani Wieków 32, 1966, 130, 131.
28.    Osada z IV-V wieku w Nowej Wsi Goszczańskiej, pow. Syców, Silesia Antiqua 9, 1967, 179-188.
29.    Bolkowice, pow. Jawor, Silesia Antiqua 9, 1967, 249.
30.    Wszemirów, pow. Trzebnica, Silesia Antiqua 9, 1967, 260.
31.    Sprawozdanie z badań osady z okresu wpływów rzymskich w Opolu-Groszowicach w 1967 roku, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1967, 10, 11.
32.    Badania wykopaliskowe zespołu osadniczego z okresów późnolateńskiego i wpływów rzymskich koło wsi Luboszyce, pow. Lubsko, Śl. Spraw. Arch. 10, 1967, 28-31, 60,  tabl. VIII.
33.    Badania wykopaliskowe na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Opolu-Groszowicach w 1967 roku, Śl. Spraw. Arch. 10, 1967, 32-34, 61.
34.    Prace wykopaliskowe w Grabicach, pow. Lubsko, Sprawozdania Archeologiczne 19, 1967, 391-395.
35.    Sprawozdanie z badań na cmentarzysku w Luboszycach, pow. Lubsko w 1965 roku, Sprawozdania Archeologiczne 19, 1967, 386-390.
36.    Ceramika jeżowata z okresu wpływów rzymskich znaleziona w Polsce, Archeologia Polski 12, 1967, 137-150.
37.    Szlaki handlowe w okresie późnolateńskim i wpływów rzymskich w Sudetach polskich, Acta Archeologica Carpatica 9, 1967, 85-89.
38.    Rec. A. Kietlińska, Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej, Archeologia Polski 12, 1967, 185-188.
39.    Badania rozpoznawcze osady z okresu wpływów rzymskich w Borkach, pow. Opole, Śl. Spraw. Arch. 11, 1968, 36, 37, 63, 64, tabl. VII..
40.    Sprawozdanie z badań sondażowych na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Krzanowicach, pow. Opole, Śl. Spraw. Arch. 11, 1968, 38, 39, 64, 65.
41.    Brzostowo, pow. Milicz, Silesia Antiqua 10, 1968, 305-307.
42.    Datyń, pow. Lubsko, Silesia Antiqua 10, 1968, 307-312.
43.    (z S. Wuszkan) Sprawozdanie z ratowniczo-rozpoznawczych badań przeprowadzonych na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Krzykowie, pow. Namysłów, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, rok 1968, 24, 25.
44.    Ratownicze prace wykopaliskowe w Kujawach, pow. Krapkowice, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, rok 1968, 42-43.
45.    Sprawozdanie z badań osady z okresu wpływów rzymskich w Borkach, pow. Opole, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, rok 1968, s. 99, 100.
46.    Sprawozdanie z badań osady z okresu wpływów rzymskich w Krzanowicach, pow. Opole, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, rok 1968, 100, 101.
47.    Luboszyce, pow. Lubsko, Inf. Arch. badania 1967, 1968, 134. 135.
48.    Opole-Groszowice, Inf. Arch. badania 1967, 1968, 177, 178.
49.    Sprawozdanie z badań wykopaliskowych zespołu osadniczego z okresu późno-lateńskiego i wpływów rzymskich położonego w pobliżu wsi Luboszyce, pow. Lubsko w 1969 roku, Śl. Spraw. Arch. 12, 1969, 28-32, 56, 57, tabl. XIII.
50.    Sprawozdanie z badań na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Tarchalicach, pow. Wołów w 1969 roku, Śl. Spraw. Arch. 12, 1969, 33, 34, 57, 58..
51.    Z zagadnień osadnictwa nad środkową i dolną Odrą w okresie wpływów rzymskich, (w: ) I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, 2, Wrocław 1969, 175-180.
52.    Badania wykopaliskowe zespołu osadniczego z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich koło wsi Luboszyce, pow. Lubsko, Sprawozdania Archeologiczne 20, 1969, 153-166.
53.    Wyniki badań zespołu osadniczego z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich w okolicy wsi Luboszyce, pow. Lubsko, Sprawozdania Archeologiczne 21, 1969, 115-122.
54.    Badania osady z okresu wpływów rzymskich w Opolu-Groszowicach w latach 1966-1967, Sprawozdania Archeologiczne 21, 1969, 123-127.
55.    Sprawozdanie z badań ratowniczych w Krzykowie, pow. Namysłów, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1969, 20.
56.    (z Z. Bagniewskim) Sprawozdanie z badań w rejonie Lewina Brzeskiego, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1969, 42-45.
57.    (z P. Kubowem) Sprawozdanie z badań powierzchniowych przeprowadzonych w południowej części powiatu brzeskiego, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1969, 46.
58.    (z. Z. Bagniewskim) Sprawozdanie z badań powierzchniowych w powiecie Głubczyce, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1969, 64-68.
59.    (z Z. Bagniewskim) Sprawozdanie z inspekcji w rejonie budowy zbiornika Głębinów, pow. Nysa, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1969, 88.
60.    Borki, pow. Opole, Inf. Arch. badania 1968, :1969, 157, 158.
61.    Krzanowice, pow. Opole, Inf. Arch. badania 1968, :1969, 178, 179.
62.    Krzyków, pow. Namysłów, Inf. Arch. badania 1968, :1969, 179, 180.
63.    Wstępne sprawozdanie z badań zespołu osadniczego z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich koło wsi Luboszyce, pow. Lubsko w 1970 roku, Śl. Spraw. Arch. 13, 1970, 28-34, 55, 56, tabl. VI-VIII.
64.    Settlement complex from a late La Tenè and Roman Period at Luboszyce, Lubsko district, Archeologia Polona 12, 1970, 321-334.
65.    Stan i potrzeby badań nad osadnictwem dorzecza Nysy Łużyckiej i Bobru w okresie późnolateńskim i wpływów rzymskich, Archeologia Polski 15, 1970, 115-148.
66.    Krzyków, pow. Namysłów, Inf. Arch. badania 1969, 1970, 196, 197.
67.    Jeszcze o Amazonkach, Z Otchłani Wieków 37, 1971, 44-46.
68.    Osada z okresu rzymskiego z Opola-Groszowic, Materiały Starożytne i Wczesno-średniowieczne 1, 1971, 189-249.
69.    Badania nad okresem późnolateńskim i wpływów rzymskich w dorzeczu Nysy Łużyckiej i Bobru, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za I-II kwartał 1969, 1971, 84-89.
70.    Wstępne sprawozdanie z badań zespołu osadniczego z okresu lateńskiego i wpływów rzymskich w okolicy wsi Luboszyce, pow. Lubsko w 1971 roku, Śl. Spraw. Arch. 14, 1971, 33-37, 52,53, tabl. XII, XIII..
71.    Grabice, pow. Lubsko, Inf. Arch. Badania 1970, 1971, 117.
72.    Jazów, pow. Lubsko, Inf. Arch. Badania 1970, 1971, 120, 121.
73.    Luboszyce, pow. Lubsko, Inf. Arch. Badania 1970, 1971, 124.
74.    The Problem of Reconstruction of the Smelting Furnaces from Tarchalice, Silesia, Archeologicke Rozhledy 24, 1972, 193.
75.    Luboszyce – zespół stanowisk, Z Otchłani Wieków 38, 1972, 16-21.
76.    Osada z okresu wpływów rzymskich w Borkach, pow. Opole, Opolski Rocznik Muzealny 5, 1972, 19-27.
77.    (z J. Lodowskim) Badania ratownicze osady kultury amfor kulistych w Pęczu, pow. Strzelin, na stanowisku 3/ 4  , Śl. Spraw. Arch. 15, 1972, 37-40, tabl. VII-IX..
78.    Wstępne sprawozdanie z badań luboszyckiego zespołu osadniczego w 1972 roku, Śl. Spraw. Arch. 15, 1972, 53-56, tabl. XIV, XV.
79.    Sprawozdanie z badań późnorzymskiej osady we Wrocławiu-Karłowicach w 1972 roku, Śl. Spraw. Arch. 15, 1972, 57-59, tabl. XVI..
80.    (z J. Lodowskim i K. Wachowskim) Sprawozdanie z badań powierzchniowo-weryfikacyjnych w dorzeczu Małej Ślęzy w 1972 roku, Śl. Spraw. Arch. 15, 1972, 71-74.
81.    Stanowisko hutnicze i osady z Tarchalic, pow. Wołów, stan. 1, Sprawozdania Archeologiczne 24, 1972, 391-438.
82.    Grabice, pow. Lubsko, Inf. Arch. Badania 1971, 1972, 134
83.    Luboszyce, pow. Lubsko, Inf. Arch. Badania 1971,  1972, 138, 139.
84.    Ziemia niewykorzystanych możliwości, Z Otchłani Wieków 39, 1973, 2-5.
85.    Grabice, pow. Lubsko, Inf. Arch. Badania 1972,  1973, 145, 146.
86.    Luboszyce, pow. Lubsko, Inf. Arch. Badania 1972,  1973, 151.
87.    Wrocław-Karłowice, Inf. Arch. Badania 1972, 162.
88.    Zagadnienie tak zwanej kultury burgundzkiej, Przegląd Archeologiczny 21, 1973, 123-163.
89.    Sprawozdanie z badań cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Grabicach, pow. lubski, w 1973 roku, Śl. Spraw. Arch. 16, 1974, 41-44, tabl. XVI.
90.    Sprawozdanie z badań osady z okresu wpływów rzymskich, w Jazowie, pow. lubski, w 1973 roku, Śl. Spraw. Arch. 16, 1974, 45-48, tabl. XVII.
91.    Rozpoznawcze badania wykopaliskowe osady z okresu wpływów rzymskich w Krzanowicach, pow. Opole, Sprawozdania Archeologiczne 26, 1974, 91-96.
92.    Grabice, pow. Lubsko, Inf. Arch. Badania 1973,  1974, 142.
93.    Jazów, pow, Lubsko, Inf. Arch. Badania 1973,  1974, 145.
94.    Sprawozdanie z badań ratowniczych w okolicy wsi Jazów, Polanowice i Wielotów, w powiecie lubskim, Śl. Spraw. Arch. 17, 1975, 49-52.
95.    Badania na cmentarzysku w Grabicach, pow. lubski w 1974 r, Śl. Spraw. Arch. 17, 1975, 53-55, tabl. XI.
96.    Badania osady z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza w Jazowie, w pow. lubskim, Śl. Spraw. Arch. 17, 1975, 56-59, tabl. XII.
97.    Uwagi o próbach rekonstrukcji dymarki tarchalickiej, Archeologia Polski 20, 1975, 455-459.
98.    Polanowice, pow. Lubsko, Inf. Arch. Badania 1974, 1975, 95
99.    Grabice, pow. Lubsko, Inf. Arch. Badania 1974, 1975, 125.
100. Jazów, pow. Lubsko, Inf. Arch. Badania 1974, 1975, 128, 129.
101. Studia z dziejów środkowego Nadodrza w III – I w.p. n. e., Wrocław 1975.
102. Sprawozdanie z badań ratowniczych na osadzie w Luboszycach, woj. zielonogórskie (st.
        4), Śl. Spraw. Arch. 18, 1976, 48, 49, tabl. XVIII.
103. Badania na cmentarzysku w Grabicach, woj. zielonogórskie w 1975 wieku, Śl. Spraw.
        Arch. 18, 1976, 50, 51, tabl. XIX.
104. Sprawozdanie z badań ratowniczych na osadzie w Wielotowie, woj. zielonogórskie (st. 
        2), Śl. Spraw. Arch. 18, 1976, 57, 58, tabl. XXV.
105. Luboszyce, gm. Grabice, woj. zielonogórskie, stanowisko 4, Inf. Arch. Badania 1975,
       1976, 63.
106. Wielotów, gm. Grabice, woj. zielonogórskie, stanowisko 2, Inf. Arch. Badania 1975,  
       1976,  112, 113.
107. Grabice, gm. Grabice, woj. zielonogórskie, stanowisko 1, Inf. Arch. Badania 1975, 121.
108. Zarys przemian kulturowych w dorzeczu Odry w okresie wpływów rzymskich, (w:)
        Kultury archeologiczne i strefy kulturowe w Europie środkowej w okresie wpływów
        rzymskich, Prace Archeologiczne 22, 1976, 113-137, 178-180, 294, 334.
109. Groby z epoki brązu odkryte na cmentarzysku w Luboszycach, powiat Lubsko, Materiały
        Komisji Archeologicznej LTN 3, 1978, 591-613.
110. Rec. A. Leube, Die römische Kaiserzeit in Oder-Spree-Gebiet, Zetschrift für Archäologie
        12, 1978, 115-119.
111. Die Frage der sog. Burgundischen Kultur, Etnographisch-Archäologische Zeitschrift
        19, 1978, 413-444.
112. Kultura luboszycka między Łabą a Odrą w II-IV wieku, Wrocław 1979.
113. Die Luboszyce Kultur zwischen Oder und Elbe in 2.-4. Jh., (w:) Rapport du IIIe Congres
        International d´Archeologie Slave 1, Bratislava 1979, 177-182.
114. Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych w latach 1976-1977 na terenie objętym
        kompleksową melioracją pól nad Wodrą (woj. zielonogórskie), Śl. Spraw. Arch. 20, 
       1979, 62-65.
115. (z K. Onzolem) Sprawozdanie z badań ratowniczych w Bieczu, gm. Brody, 
        przeprowadzonych w 1977 roku, Śl. Spraw. Arch. 20, 1979, 66-68, tabl. XIII..
116. Sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych na terenach objętych
        kompleksową melioracją nad rzeką Wodrą, Śl. Spraw. Arch. 21, 1980, 37-39, tabl.
       VII.
117. Nowe odkrycia w Luboszycach i Grabicach, gmina Gubin, woj. zielonogórskie, Śl.
        Spraw. Arch. 21, 1980, 40-42, tabl. VIII.
118. Badania wykopaliskowe na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Starym
        Zamku, gmina Sobótka, woj. wrocławskie, Śl. Spraw. Arch. 21, 1980, 43-45, tabl.
        IX.
119. Ratownicze badania wykopaliskowe w Bieczu, gmina Brody, woj. zielonogórskie, Śl.
        Spraw. Arch. 21, 1980, 46-49, tabl. X.
120. Koło, gm. Brody, woj. zielonogórskie, stan. 4, Inf. Arch. Badania 1979,  1980, 127, 
        128.
121. Urgeschichtliche und frühmittelalterliche Granitsteinbrüche an dem Hängen der Ślęża, (w
        : ) II Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne, Wrocław 1980, 125-133.
122. Badania archeologiczne nad Wodrą w 1979 roku, Śl. Spraw. Arch. 22, 1981, 43-50,
        tabl. XII-XV.
123. Sprawozdanie z przebiegu akcji zdjęcia archeologicznego Polski w regionie gubińskim w
          1980 roku, (w: ) Prace badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi,
          Oddział Ziemi Lubuskiej w latach 1975-1980, Zielona Góra 1981, 18-22.
124. (z R. Wołągiewiczem) Kultura jastorfska, (w: ) Prahistoria Ziem Polskich 5, Wrocław
        1981, 191, 192.
125. Grupa gubińska, (w: ) Prahistoria... 5, 196-200.
126. Kultura luboszycka, (w: ) Prahistoria... 5, 263-271.
127. Wypowiedź na zamknięcie obrad sympozjum “Problemy kultury wielbarskiej”, (w: )
        Problemy kultury wielbarskiej, Słupsk 1981, 267-269.
128. Czarnowice, woj. Zielona Góra, Silesia Antiqua 24, 1982,  199-201.
129. Gębice, woj. Zielona Góra, Silesia Antiqua 24, 1982, 202-204.
130. Stargard Gubiński, woj. Zielona Góra, Silesia Antiqua 24, 1982, 225-228.
131. Wyniki badań ratowniczych w regionie gubińskim w 1980 roku, Śl. Spraw. Arch. 23,
        1982, 35-40, tabl. VI, VII.
132. Jazów, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 3, Inf. Arch. Badania 1980, 1981,
         142, 143.
133. Cmentarzysko w Luboszycach (II-IV w.), Wrocław 1982.
134. Polanowice, woj. Zielona Góra, Silesia Antiqua 25, 1983, 185-190.
135. Jazów, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 3, Inf. Arch. Badania 1982, 1983,
        161.
136. Osadnictwo wczesnego średniowiecza w regionie gubińskim, Sprawozdania
        Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 36, 1981 (1983), 56, 57.
137. Związki środkowego Nadodrza z nadłabskim kręgiem kulturowym w okresie lateńskim i
        wpływów rzymskich, Przegląd Archeologiczny 31, 1983, 197-208.
138. Głos w dyskusji, (w: ) Przemiany ludnościowe i kulturowe I tysiąclecia p.n.e. na
         Ziemiach między Odrą i Dnieprem, Wrocław 1983, 124-125.
139. (z J. Lodowskim) Osada z okresu rzymskiego w Starym Zamku, woj. Wrocław, Silesia
       Antiqua 26, 1984, 35-43.
140. Ratownicze prace wykopaliskowe na obszarach objętych kompleksową melioracją w
        regionie gubińskim w 1981 roku, Śl. Spraw. Arch. 24, 1984, 59-62.
141. Prace wykopaliskowe w Jazowie, woj. zielonogórskie w 1981 roku, Śl. Spraw. Arch.
         24, 1984, 40-43, tabl. XXIII.
142. Jazów, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 3, Inf. Arch. Badania 1983, 1984,
        123, 124.
143. Osadnictwo nad dolną Nysą Łużycką we wczesnym średniowieczu, Slavia Antiqua 29,
        1983 (1984), 65-109.
144. Prace  wykopaliskowe na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Jazowie, gmina
        Gubin, woj. zielonogórskie, na stanowisku 3 w 1982 r., Śl. Spraw. Arch. 25, 32-36, tabl.
          VIII.
145. Prace wykopaliskowe na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Jazowie, gmina Gubin,
        woj. zielonogórskie, na stanowisku 3, Śl. Spraw. Arch. 26, 47-49, tabl. XIII.
146. Grabice, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stan. 1, Inf. Arch. Badania 1984, 1985, 96.
147. Jazów, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stan. 3, Inf. Arch. Badania 1984, 1985, 98.
148. Początki miast na pograniczu łużycko-śląskim, (w: ) Tezy referatów polskiej delegacji na
        V Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej w Kijowie, Warszawa 1985,
        134-147.
149. Stan i perspektywy badań nad grupą gubińską kultury jastorfskiej, (w: ) Stan i potrzeby
        badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce,
        Kraków 1986, 219-222.
150. Stan i perspektywy badań nad kulturą luboszycką, (w: ) Stan i potrzeby badań nad
        młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce, Kraków
        1986, 223-227.
151. Głosy w dyskusji,  (w: ) Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i
        wpływów rzymskich w Polsce, Kraków 1986, 347, 348, 410, 430.
152. Grabice, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 1, Inf. Arch. Badania 1985, 1986,
        94.
153. Jazów, gm- Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 3, Inf. Arch. Badania 1985, 1986,
        97.
154. Stargard Gubiński, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 10, Inf. Arch. Badania
        1986, 1987, 70.
155. Grabice, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 1, Inf. Arch. Badania 1986, 1987,
       92.
156. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury luboszyckiej w
       Grabicach, gm. Gubin, w 1987 roku, Śl. Spraw. Arch. 30, 1988, 77-81.
157. Badania wykopaliskowe zespołu osadniczego z okresu wpływów rzymskich Jazów-
       Grabice, gm. Gubin, w 1984 r., Śl. Spraw. Arch. 27, 1988, 44-47, tabl. XVIII.
158. Badania zwiadowcze na cmentarzysku kultury luboszyckiej w Nowym Raduszcu, gm.
        Krosno Odrzańskie, na stanowisku 6, Śl. Spraw. Arch. 30, 1988, 73-75.
159. Badania ratownicze na terenach meliorowanych w okolicy wsi Koperno i Jazów, gm.
       Gubin, w 1987, Śl. Spraw. Arch. 30, 1988, 69-71.
160. Grabice, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 1, Inf. Arch. Badania 1987, 1988
        115, 116.
161. Nowy Raduszec, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, stanowisko 6, Inf. Arch.
        Badania 1987, 1988, 125.
162. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na cmentarzysku kultury
        luboszyckiej w Grabicach, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, w 1985 roku, Śl. Spraw.
       Arch. 28, 1989, 36, 37, tabl. X, XI.
163. Badania wykopaliskowe osady kultury luboszyckiej przeprowadzone na stanowisku 3 w
Jazowie, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, w 1985 r., Śl. Spraw. Arch. 28, 1989, 38,             39, tabl. XII..
164. Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych na terenach meliorowanych w okolicach
wsi Koperno, Czarnowice i Stargard Gubiński, gm. Gubin, woj. zielonogórskie w 1986 r.,                     Śl. Spraw. Arch. 29, 1989, 108-112 tabl. XXXIV, XXXV.
165. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury luboszyckiej w
        Grabicach, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, w 1986 roku, Śl. Spraw. Arch. 29, 1989,
        73-75.
166. Kultura luboszycka a kultura wielbarska, (w: ) Kultura wiebarska w młodszym okresie
        rzymskim 2, Lublin 1989, 127-142.
167. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na cmentarzysku kultury
luboszyckiej w Grabicach, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, w 1988 r., Śl. Spraw. Arch.      31, 1990, 209-214.
168. Badania cmentarzysk kultury luboszyckiej w dolinie Bobru, Śl. Spraw. Arch. 31, 1990,
        215-220.
169. (z A. Kosickim) Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych na terenach
objętych kompleksową melioracją przy miejscowościach Gubin i Sękowice w latach 1987-1989,  Śl. Spraw. Arch. 31, 1990, 415-422.
170. Wyniki prac wykopaliskowych na cmentarzysku kultury luboszyckiej w Grabicach, gm.
        Gubin, woj. zielonogórskie, w 1989 roku, Śl. Spraw. Arch. 32, 1991, 133-138.
171. Wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury luboszyckiej w Grabicach, gm.
        Gubin, w 1990 r., Śl. Spraw. Arch. 33, 1992,  77-81.
172. Grabice, woj. zielonogórskie, st. 1, Inf. Arch. Badania 1988, 1992, 72.
173. Die Frage  des Zeithorizonts der Markomannenkriege in Barbaricum, (w: ) Probleme der
relativen und absoluten Chronologie ab Latenèzeit bis zum Frühmittelalter, Kraków 1992, 129-139.
174. Badania osadnictwa pradziejowego w mikroregionie gubińskim, (w: ) Problemy badań
        nad osadnictwem pradziejowym, Wrocław 1992, 61-84.
175. Dr Janina Bukowska-Gedigowa, Zapiski Archeologiczne N. S. Biuletyn SNAP nr 1,
        1992, 24.
176. Badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury luboszyckiej  w Grabicach, gm. Gubin,
        woj. zielonogórskie w 1991 roku, Śl. Spraw. Arch. 34, 1993, 199-204.
177. Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych na stanowisku 1 w Bieczu, gm. Brody,
        woj. Zielona Góra w 1991 roku, Śl. Spraw. Arch. 34: 1993, 499-502.
178. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich, (w: ) K. Wachowski, G. Domański,
        Wczesnopolskie cmentarzysko w Starym Zamku, Wrocław 1992 (1993), 101-137.
179. Niemcza Łużycka - centrum polityczno gospodarcze w X-XIII wieku, (w: ) Lokalne
        ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław
        1993, 173-186.
180. Die Kultur und Sielungsumwandlungen Mitteleuropas zur Zeit der Markomannenkriege,
       (w: ) Actes du XIIe Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques
       3, Bratislava 1993, 368-372.
181. Badania wykopaliskowe osady grupy gubińskiej kultury jastorfskiej w Grabicach, gm.
Gubin, woj. Zielonogórskie, stanowisko 1, Śl. Spraw. Arch. 35, 1994, 297- 300.
182. Końcowe sprawozdanie z badań cmentarzyska kultury luboszyckiej w Grabicach, gm.
        Gubin, Śl. Spraw. Arch. 35, 1994,  301-305.
183. (z J. M. Burdukiewiczem) Harpun jednorzędowy z Węglin, gm. Gubin, woj.
         zielonogórskie, Śl. Spraw. Arch. 35, 1994, 529-532.
184. Genetyczne i sąsiedzkie związki kultury luboszyckiej z kulturą przeworską, (w: ) Kultura
         przeworska, Lublin 1994, s. 363-372.
185. Die Bevölkerungszunahme in Mitteleuropa und die Gründe für den Ausbruch der
        Markomannenkriege, (w: ) Markomannenkriege, Ursachen und Wirkungen, Brno 1994,
        109-113.
186. Nowo odkryte grodzisko na stokach góry Ślęży, Śl. Spraw. Arch. 36, 1995, 179-185.
187. Les Burgondes. Leur entrée dans ĽHistorie, (w: ) Les Burgondes, apports de
        ľarchéologie. Actes du colloque international de Dijon. Dijon 1995, 47-54.
188. Badania na Ślęży w 1994 roku, Śl. Spraw. Arch. 37, 1996, 205-215.
189. Badania archeologiczne na Ślęży, Nauka Wrocławska nr 7 z 1996, 6-7.
190. Problem plemienia (?) Nice, (w: ) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej,
         Wrocław  1996, 61-65.
191. Badania wykopaliskowe w Bieczu gm. Brody, Śl. Spraw. Arch. 38, 1996, 203-209.
192. Wyniki badań kamieniołomów ślężańskich w 1995 roku, Śl. Spraw. Arch. 38, 1996, 237-
        245.
193. Badania grodziska na stokach Ślęży, Śl. Spraw. Arch. 38, 1996, 375-381.
194. Rec. Corpus der Römischen Funde im Europäischen Barbaricum, Deutschland 1,
        Bundesländer Brandenburg und Berlin, bearbeitet von Rudolf Laser und Hans Ulrich
        Voss unter Mitwirkung von Horst Geisler, Sven Gustavs, Horst Keiling, Achim Leube,
        Florian Sărăteanu-Müller, Erdmute Schulze, Hartmuth Stange und Ingrid Wetzel, Bonn
       1994. Przegląd Archeologiczny 44, 1996, 166, 167.
195. Okres przedrzymski i wpływów rzymskich we wschodnim Nadodrzu, (w: ) Człowiek i
        środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu, Wrocław 1996, 151-160.
196. Jastorfkultur in Polen, (w: ) Kontakten längs der Bernsteinstraße (zwischen Caput Adriae
       und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt. Kraków 1996, 293-303.
197. Neue Untersuchungen zur Förderung und Verbreitung von Mineralrohstoffen auf dem
        Berg Ślężaa, Veröffentlichungen des Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und
        Frühgeschichte 23, 1995, 223-227.
198. Mapy: 73H. Osadnictwo w okresie lateñskim (350 lat p. n. e. - 10 r. n. e.)  i 74A.
Osadnictwo okresu wpływów rzymskich i wczesnego okresu wędrówek ludów (10-450     r. n. e.), (w: ) Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Wrocław 1997.
199. Wyniki prac wykopaliskowych na terenie kamieniołomów pradziejowych i
        wczesnośredniowiecznych na Ślęży w 1996 roku, Śl. Spraw. Arch. 39, 1997, 143-
        152.
200. (z J. Lewczukiem) Badania wykopaliskowe grodziska “Niemcza Łużycka” w
        Polanowicach, stan. 1, gm. Gubin, Śl. Spraw. Arch. 39, 1997, 215-222.
201. Rozpoznawczo-ratownicze badania wykopaliskowe na osadzie wielokulturowej w
        Sokolnikach, stan. 12, gm. Łagiewniki, Śl. Spraw. Arch. 39, 1997, 401-403.
202. (z B. Bielaszewską-Radlow) Grób grupy gubińskiej kultury jastorfskiej z Jazowa, gm.
        Gubin, Śl. Spraw. Arch. 39, 1997, s. 449-452.
203. Wyniki badań grodziska wczesnośredniowiecznego na Ślęży, Śl. Spraw. Arch. 39,
        1997, 461-463.
204. (z  E. Kłosińską i A. Kosickim) Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy
       gazociągu Łagiewniki-Jordanów Śląski, Śl. Spraw. Arch. 40, 1998, 273-282.
205. (z J. Lewczukiem) Badania wykopaliskowe grodziska „Niemcza Łużycka” w
Polanowicach, na stan. 1, gm. Gubin – sezon 1997, Śl. Spraw. Arch. 40, 1998, 373-       380.
206.  Rozpoznawcze badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury jastorfskiej w
    Jazowie, gm. Gubin, Śl. Spraw. Arch. 40, 1998, 525-528.
207.  Das Problem der „Ost”- Burgunden, (w: ) 20 lat archeologii w Masłomęczu 2,
    Lublin 1998, 35-41.
208. Stary Kraj, (w: ) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum. Poznań
     1998, 66-77.
209. Tornow und Jazów – zwei Siedlungskomplexe der Luboszyce-Kultur, (w: ) Haus 
       und Hof im östlichen Germanien, Bonn 1998, 217-225.
210. Die Besiedlungsverschiebungen aus dem Elbe-Oder-Weichsel-Gebiet nach Süden in der
        Römischen Kaiserzeit, (in:) Roman Frontier Studies XVII/1997, Zalau 1999, 853-856.
211.  Szlak czarnomorski (w:) Comhlan, Warszawa 1999, 179-188.
212. Przedmowa, (w:) K. Demidziuk, Archiwalia archeologiczne z terenu Wrocławia (do
        1945 r.), Wrocław 1999,1.
213. (z E. Kłosińską, A. Kosickim i A. Dwojakiem) Badania ratownicze na trasie budowy
        gazociągu Jawor-Legnica, Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 5, 1999, 101-
       107.
214. Rec. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Deutschland 2,
        Freistaat Sachsen bearbeitet von Rudolf Laser und Erdmute Schultze unter Mitwirkung
        von Lothar Herklotz, Klaus Kroitzsch und Elmar Meyer, Bonn 1995, Przegląd
        Archeologiczny 47, 1999, 197
215. Rec. Senkrechtluftaufnahmen Ostmitteleuropas, Bildflüge 1942-1945 der Brandenburg,
       Ostpreußen, Polen, Pommern und Schlesien. Ortsregister. Bearbeitet von Wolfgang Kreft
       unter Mitarbeita von Thomas Urban. Verlag Herder-Institut. Marburg 1995. Str. 179, 16
       fot., mapa, Przegląd Archeologiczny 47, 1998, 197-198.
216. Rec. Archeologie Libereckého kraje, 1 : 1998, Przegląd Archeologiczny 47, 1999,
        198-200.
217. Fragmenty dziejów Dolnych Łużyc w okresie wczesnopiastowskim (na marginesie
        książki Jerzego Nalepy, Granice Polski najdawniejszej. Prologomena t. 1), Slavia
        Antiqua 40, 1999, 274-279.
218. (z E. Kłosińską i A. Kosickim) Sprawozdanie z badań ratowniczych wielokulturowej
osady w miejscowości Ślęza, gm. Kobierzyce, stan. 11/12, Sprawozdania                Archeologiczne 51, 1999, 273-298.
219. Trzy problemy związane z badaniami okresu wpływów rzymskich, (w:) Archeologia i  
        prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań 2000, 311-318.
220. Badania ratownicze w latach 1998-1999 w Bykowie, stan. 2, pow. Wrocław, Śl. Spraw.
       Arch. 42, 2000, 179-188.
221. Prace ratowniczo-zabezpieczające na osadzie kultury przeworskiej w Tarchalicach stan.
       1, pow. Wołów, Śl. Spraw. Arch. 42, 2000, 189-197.
222.  Badania archeologiczne w masywie ślężańskim w latach 1998-1999, Śl. Spraw. Arch.
        42, 2000,  199-206.
223. Z badań ratowniczych na stanowisku 4 w Jazowie, pow. Krosno Odrzańskie, Śl. Spraw.
       Arch. 42, 2000, 489-493.
224.  Celtowie na Ślęży, Acta Archeologica Carpatica 35, 2000, 63-76.
225. Bemerkungen zu den Kultur- und Siedlungswandlungen zwischen der Elbe und Weichsel
        in der spätrömischen Kaiserzeit (w: ) Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe
        Völkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa, Łódź 2000, 123-131.
226. Rola góry Ślęży w życiu plemiennego i wczesnopiastowskiego Śląska, (w: ) Śląsk około
        roku 1000, Wrocław 2000, 101-113.
227. Ślężański zespół osadniczy i kultowy we wczesnym średniowieczu, (w: ) Człowiek,
        sacrum, środowisko, Spotkania Bytomskie IV, Wrocław 2000, 99-109.
228. (z J. Bronowickim i A. Kosickim), Badania wielokulturowego stanowiska Ślęza 10, gm.
Kobierzyce, woj. dolnośląskie, Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań                                                                     Archeologicznych, Seria B: Materiały Archeologiczne, Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999, Warszawa 2001, 109-129, tabl. XXV-XXVII, ryc. 12.
229. Die Erforschung der römerzeitlichen Fibeln in Polen, (w: ) 100 Jahre Fibelformen nach
Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.-28 Mai 1997 in Kleinmachnow, Land        Brandenburg , Forschungen zur Archäeologie im Land Brandenburg 5 (Wünsdorf 1998), (2002), 411-415.
230. Eine Schmiede der mittelalterlichen Burg auf dem Berg Ślęża in Schlesien, Fasciculi
        Archaeologie Historicae 13-14, 2002, 65-67.
231. Ślęża w pradziejach i średniowieczu, Wrocław 2002.
232. Cmentarzysko w Bieczu, gm. Brody, pow. Żary, Varia Barbarica, Monumenta
        Archaeologica Barbarica, Series Gemina 1, 2002,  163-276.
233. Die Ślęża in der römischen Kaiserzeit, (w: ) Rom und dem Barbaricum. Festschrift für T.
        Kolnik zum 70. Geburtstag. Nitra 2002, 229-236.
234. Badania ratownicze w Bykowie , pow. Wrocław, w latach 2000-2001, Śl. Spraw. Arch.
        44, 2002, 259-267.
235. Die ur- und frühgeschichtliche Besiedlung an der Wodra, (w: ) Mensch und Umwelt im Odergebiet, Römisch-Germanische Forschungen 60, Mainz 2002 s. 68-86.
236. (z A. Leube i E. Schultze), Die römische Kaiserzeit im Odergebiet, (w: ) Mensch und Umwelt im Odergebiet, Römisch-Germanische Forschungen 60, Mainz 2002 s. 295-303.
237. Die Burgunden, (w: ) Die Vandalen, Holzminden 2003, 401-403.
238. Osada kultury celtyckiej w Strzegomianach, pow. Wrocław, Śl. Spraw. Arch. 45, 2003, 267-273.
239. Zunahme der militärischen Kräfte der barbarischen Völker Mitteleuropas bis zu dem Markomannenkriege, Przegląd Archeologiczny 51, 159-166.
240. Osadnictwo z okresu wpływów rzymskich na obszarze województwa lubuskiego, (w: ) Biblioteka Archeologiczna Środkowego Nadodrza 1, 2004, 46-49.
241. Zagadnienie podziałów kulturowych we wczesnym okresie wpływów rzymskich w dolnym dorzeczu Odry. Die Frage Kulturaufteilungen in der frühen römischen Kaiserzeit im unteren Oderraum, Biblioteka Archeologiczna Środkowego Nadodrza 2, 2004, 173-179.
242. Osada kultury przeworskiej w Sobótce, pow. Wrocław, Śl. Spraw. Arch. 46, 79-87.
243. Badania ratownicze na osadzie z okresu wędrówek ludów w Bykowie, gm. Długołęka, w 2003 roku, Śl. Spraw. Arch. 46, 89-96.
244. Das Problem des Stammes Nice, Niederlausitzer Studien 31, 2004, 49-54.
245. Badania sondażowo-poszukiwawcze w masywie ślężańskim (Ślęża, Radunia) w 2004 roku, Śl. Spraw. Arch. 47, 2005, 55-66.
246. Ratownicze badania wykopaliskowe w regionie gubińskim w 2004 roku, Śl. Spraw. Arch. 47, 2005, 101-124.
247. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie z okresu wędrówek ludów w Bykowie, gm. Długołęka, Śl. Spraw. Arch. 47, 2005, 125-134.
248. Ceramika z okresu wędrówek ludów na Śląsku, (w: ) Archeologia o początkach Słowian, red. P. Kaczanowski, M. Parczewski, Kraków 2005, 253-266.
249. Beziehungen zwischen Schlesien und Noricum in der Spätantike, (w: ) Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies, red. V. Zsolt, Pecs 2005, 525-532.
250. Grób rzemieślnika z Jazowa, (w: ) Opusculum archaeologica opera dedicata in Profesorem Thaddeum Malinowski, Zielona Góra 2007, 93-102.
251. Obrzędy na cmentarzyskach kultury luboszyckiej, (w: ) Okres rzymski i wędrówek ludów w północnej Polsce i materiały z konferencji „Cmentarzyska z okresu rzymskiego jako miejsca kultu”, Białe Błota, 17-19 maja 2000 r. (red. M. Mączyńska, A. Urbaniak), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 25, 2007, 295-306.
252. Ceramika kultury luboszyckiej wykonana przy pomocy koła garncarskiego, (w: ) Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum (red. A. Błażejewski), Wrocław 2008, 145-163.
253. Początki Gubina i jego fary – Die Anfänge von Gubin und seiner Stadt- und Hauptkirche (w: ) Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych funkcji. Ruinen der Sakraldenkmäler – Schulz und Anpassung an neue Funktionen. Gubin 2008, 501-525.
254. Napływ naczyń ceramicznych na obszar dorzecza Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich, (w: ) Labor et patientia  Studia archaeologica Stanislao Pazda dedicata red, A. Błażejewski, Wrocław 2008, 151-163.
255. Burgward niemczański, (w: ) ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gruszka, Zielona Góra 2008, 65-72.
256. Mitteleuropa als Wirtschaftspartner des Imperium Romanum, (w: ) Anejos de Gladius 13, Limes XX Estudios sobre la Frontera Romana, Roman Frontier Studies 1 (red. A. Morillo, N. Hanel & E. Martin),  Madrid 2009, 199-213.
257. Zagadnienie datowania ceramiki wykonanej na kole garncarskim w okresie wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, (w: ) Ceramika rzemieślnicza jako źródło do badań nad zróżnicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej, red. H. Machajewski, B. Jurkiewicz, Pułtusk 2010, 35-47.
258. Dorzecze dolnej Nysy Łużyckiej u schyłku starożytności – Das Stromgebiet der unteren Neiße am Ende des Altertums, Wrocław 2010.