• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr Grzegorz Kiarszys


ImageJednostka: Katedra Archeologii
stanowisko: adiunkt
pokój:  977a
telefon:  (091) 444 33 26
e-mail:  G Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: Środa 18:30-20:00

Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5304-7409
Publikacje naukowe na portalu Academia: http://szczecin.academia.edu/GKiarszys
 
        W latach 1999-2004 studiowałem na kierunku archeologia w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 roku uzyskałem Derrick Riley’s grant przyznany na realizację prac badawczych związanych z projektem mojej pracy magisterskiej. W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie i obroniłem pracę napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Minta-Tworzowskiej pt. „Społeczne konstruowanie i organizacja przestrzeni we wczesnym średniowieczu, na przykładzie mikroregionu Krzywiń”.
     W lipcu 2004 roku zostałem przyjęty na pierwszy rok studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM. W okresie od kwietnia do października 2005 roku byłem zatrudniony przez Polski Kontyngent Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe, w grupie CIMIC na stanowisku Specjalisty do Spraw Archeologii i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w polskiej strefie odpowiedzialności w Iraku. Podczas swojej pracy zorganizowałem szereg rekonesansów lotniczych, które pozwoliły na określenie stanu zachowania i konieczności ochrony wybranych stanowisk archeologicznych.
     W latach 2006-2008 uczestniczyłem w wykopaliskach archeologicznych w Republice Irlandii, a następnie w Irlandii Północnej. Po powrocie do kraju w 2008 roku ukończyłem pisanie pracy doktorskiej. W tym czasie prowadziłem także ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych na obszarze Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej.
     W 2010 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Kulturowy charakter czasu i przestrzeni. Analiza średniowiecznego i wczesnorenesansowego elitarnego budownictwa mieszkalnego i obronnego w Irlandii”. Promotorem mojej dysertacji był prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski, a recenzentami prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska oraz prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk. Po uzyskaniu tytułu doktora, uczestniczyłem nadal w ratowniczych badaniach wykopaliskowych w Polsce, współorganizowałem badania powierzchniowe dla studentów IP UAM oraz byłem zatrudniony przez Muzeum Miasta Kopenhagi przy badaniach archeologicznych wyprzedzających budowę metra.
      Od października 2011 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Moje zainteresowania badawcze związane są z metodologią archeologii, teoriami społecznymi oraz zastosowaniem nieinwazyjnych metod badawczych w studiach krajobrazowych.
         W latach 2014-2015 realizowałem grant pt. "Osady obronne w krajobrazie kulturowym powiatu górowskiego", który był finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach priorytetu 5. Za monografię "Trzy światy średniowiecza. Iuxta castrum Sandouel", która była podsumowaniem tego grantu otrzymałem nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
   Obecnie realizuję grant pt. "Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem i zapomnieniem. Perspektywa archeologiczna". Projekt skupia się na badaniach materialnych pozostałości zimnej wojny związanych z przechowywaniem broni jądrowej na terenie Polski. Grant jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i będzie trwał w latach 2018-2019.
 
W swoich badaniach wykorzystuję archeologiczne metody nieinwazyjne, analizy GIS, źródła kartograficzne i historyczne, archiwalną dokumentację pochodzącą z badań archeologicznych.

Zainteresowania:
metodologia archeologii, fotografia lotnicza i fotogrametria, lotnicze skanowanie laserowe, GIS i relacyjne bazy danych, teorie społeczne, archeologia krajobrazu, archeologia konfliktów, analizy przestrzenne
 
Wybrane publikacje:
Kiarszys G.
2005 Osadnictwo czy krajobraz kulturowy: konsekwencje poznawcze korelacji wyników badań powierzchniowych i rozpoznania lotniczego, w: J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski red., Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Poznań, s. 389-395.

Kiarszys G., Rączkowski W., Żuk L.,
2007 In pursuit of the invisible: are there crop-marked sites on clay-like soils in Poland?, w: J. Mills, R. Palmer, Populating Clay Landscapes, Stroud, s. 55-72.

Kiarszys G.
2013 Upływający czas archeologii, "Przegląd Archeologiczny", t. 61, s. 15-31.

Kiarszys G.
2013 Recenzja William S. Hanson, Ioana A. Oltean (red.), ARCHAEOLOGY FROM HISTORICAL AERIAL AND SATELLITE ARCHIVES, Springer, New York–London 2013. "Folia Praehistorica Posnaniensia", t. 18, s. 586-595.

Rębkowski M, Kiarszys G.,
2014 O niektórych problemach badawczych związanych ze średniowieczną Cedynią w: P. Migdalski red., Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, s. 105-121.

Kiarszys G., Szalast, G.
2014 Archeologia w chmurze punktów. Porównanie rezultatów filtracji i klasyfikacji gruntu w projekcie ISOK z wynikami opracowanymi w oprogramowaniu LAStools i Terrasolid, "Folia Praehistorica Posnaniensia", t. 19, s. 267-292.

Kiarszys G.
2014 Archaeology from Historical Aerial and Satellite Archives. Review. "Archaeologia Austriaca Band" 97-98/2013-2014, s. 241-245.

Kiarszys G., Szalast G.
2015 Defence in the rythm of Richard Wagner's music: The last days of 'Fortress Küstrin', w: A. G. Posluschny red., Sensing the Past. Contributions from the ArcLand Conference on Remote Sensing for Archaeology, Bonn, s. 22-23.

Kiarszys G.
2015 Past landscapes and contemporary cultural identities. Social role of non-invasive archaeological methods, w: A. G. Posluschny red., Sensing the Past. Contributions from the ArcLand Conference on Remote Sensing for Archaeology, Bonn, s. 64-65.

Zalewska A., Kiarszys G.
2015 Sensing the material remains of the forgotten Great War in Poland. Sensibly or sensationally - The dilemma in front of presenting results of the Airborne Laser Scanning visualizations, w: A. G. Posluschny red., Sensing the Past. Contributions from the ArcLand Conference on Remote Sensing for Archaeology, Bonn, s. 72-73.

Kiarszys G.
2015 Nowożytne przekształcenia krajobrazu kulturowego miejscowości Drogoradz (gm. Police, woj. zachodniopomorskie) w świetle kartografii historycznej i metod teledetekcyjnych, w: red. Janowski A., Kowalski K., Rogalski B., Słowiński S., Acta Archaeologica Pomoranica, XIX Sesja Pomorzoznawcza 21-22.11.2013, Szczecin, s. 445-456.

Kiarszys G.
2015 Why are maps often misleading about archaeological sites?: Ideology, maps, ALS and historical aerial photographs of district Góra, Lower Silesia Region, western Poland, w: Ivanišević V., Veljanovski T., Cowley D., Kiarszys G., Bugarski I. red., Recovering Lost Landscapes, Belgrade, s. 21-33.

Kiarszys G., Ivanišević V., Veljanovski T., Cowley D., Bugarski I.
2015 Recovering Lost Landscapes – introduction to an aerial perspectivew, w: Ivanišević V., Veljanovski T., Cowley D., Kiarszys G., Bugarski I. red., Recovering Lost Landscapes, Belgrade, s. 7-10.

Kiarszys G., Ivanišević V., Veljanovski T., Cowley D., Bugarski I. (red.)
2015 Recovering Lost Landscapes, Belgrade.

Kiarszys G.
2015 Trzy światy średniowiecza. Iuxta castrum Sandouel, Szczecin.

Kiarszys G.
2016 Erased Landscapes: Conflict, memory and post-world war II landscape transformation in western Poland, w: D. Cowley, B. Stichelbaut (red.), Conflict landscapes and archaeology from above, Ashgate, Farnham, s. 219-234.

Kiarszys G.
2016 Recenzja M. Pawleta, R. Zapłata (red.), Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości, Lublin (2015). "Raport" 11, s. 292-298.

Majewski M. Kiarszys G.
2016 Relikty zamków w Szadzku i Krępcewie pow. stargardzki. Zestawienie rezultatów lotniczego skanowania laserowego..., "Stargardia", T. X (2015), s. 75-95.

Janowski A., Kiarszys G.
2016 Laser w służbie archeologii. Instruktywny przykład z dorzecza Regi. W: Trzebiatów - spotkania pomorskie 2015 / pod red. Janiny Kochanowskiej, s. 23-42. Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Kiarszys G.
2017 Palimpsests of medieval landscapes. A case study from Lower Silesia Region, Poland. "AARGnews 54: March 2017", s. 21-36.

Kiarszys G.
2017 The View From the High Castle. Babylon Transformed and the Ambiguity of the Aerial Perspective, w: A. I. Zalewska, J. M. Scott i G. Kiarszys (red.), The Materiality of Troubled Pasts. Archaeologies of Conflicts and Wars, s 165-178, Warszawa-Szczecin.

Kiarszys G.
2017 Palimpsesty średniowiecznych krajobrazów w świetle metod nieinwazyjnych. Przykład archeologicznych studiów nad grodziskami powiatu górowskiego, woj. dolnośląskie, w: A. Buko, K. Karolinger i S. Jędrzejewska, Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, Tom IV, Badania interdyscyplinarne, s. 55-77, Rzeszów.

Kiarszys G., Banaszek Ł.
2017 Dostrzec i zrozumieć. Porównanie wybranych metod wizualizacji danych ALS wykorzystywanych w archeologii, "Folia Praehistorica Posnaniensia", Tom XXII, s. 233-270.

Zalewska A. I., Kiarszys G.
2017 Absent Presence of Great War Cemeteries in the Municipality of Bolimow, Central Poland, w: Anna I. Zalewska, John M. Scott i Grzegorz Kiarszys (red.), The Materiality of Troubled Pasts. Archaeologies of Conflicts and Wars, s 55-82, Warszawa-Szczecin.

Zalewska A. I., Scott J. M., Kiarszys G.
2017 Materiality of troubled pasts. Introduction, w: Anna I. Zalewska, John M. Scott i Grzegorz Kiarszys (red.), The Materiality of Troubled Pasts. Archaeologies of Conflicts and Wars, s 11-20, Warszawa-Szczecin.

Zalewska A. I., Scott J. M., Kiarszys G. (red)
2017 The Materiality of Troubled Pasts. Archaeologies of Conflicts and Wars, Warszawa-Szczecin.

Kostyrko M., Kiarszys G., Hanus K.
2017 Telededetekcja. Zaginione miasto w Dzwonowie oraz efekt szczęśliwego trafu, w: M. Krzepkowski, M. Moeglich i P. Wroniecki (red.), Dzwonowo. Średniowieczne zaginione miasto, Tom I, Środowisko naturalne, zarys dziejów, badania nieinwazyjne, s. 148-177.

Kiarszys G., Kolenda J.
2017 Wczesnośredniowieczne grodziska w krajobrazie doliny Baryczy. Przyczynek do studiów nad przemianami osadniczymi, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", Tom 59, s. 93-126.

Kiarszys G.
2018 Remains of Anthropogenic Land FOrms in Lubin's Cultural Landscape. Summary of Remote-sensing, Cartographic and Surface Survey Evidence, w: M. Rębkowski (red.), Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River, s. 19-31.

Zalewska A. I., Cyngot D., Czarnecki J., Kiarszys G.
2018 Miejsca spoczynku poległych w toku Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą – ich zaistnienie, trwanie i zanik … oraz poznanie i ochrona, w: Karczewska M. (red.), Cmentarze wojenne I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony, s. 71-102, Białystok.

Kiarszys G.
2019 The destroyer of worlds hidden in the forest: Cold War nuclear warhead sites in Poland, "Antiquity", T. 92