• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr Grzegorz Kiarszys


ImageJednostka: Katedra Archeologii
stanowisko: adiunkt
pokój:  977a
telefon:  (091) 444 33 26
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: Środa 18:30-20:00
 
W latach 1999-2004 studiowałem na kierunku archeologia w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 roku uzyskałem Derrick Riley’s grant przyznany na realizację prac badawczych związanych z projektem mojej pracy magisterskiej. W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie i obroniłem pracę napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Minta-Tworzowskiej pt. „Społeczne konstruowanie i organizacja przestrzeni we wczesnym średniowieczu, na przykładzie mikroregionu Krzywiń”.
     W lipcu 2004 roku zostałem przyjęty na pierwszy rok studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM. W okresie od kwietnia do października 2005 roku byłem zatrudniony przez Polski Kontyngent Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe, w grupie CIMIC na stanowisku Specjalisty do Spraw Archeologii i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w polskiej strefie odpowiedzialności w Iraku. Podczas swojej pracy zorganizowałem szereg rekonesansów lotniczych, które pozwoliły na określenie stanu zachowania i konieczności ochrony wybranych stanowisk archeologicznych.
     W latach 2006-2008 uczestniczyłem w wykopaliskach archeologicznych w Republice Irlandii, a następnie w Irlandii Północnej. Po powrocie do kraju w 2008 roku ukończyłem pisanie pracy doktorskiej. W tym czasie prowadziłem także ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych na obszarze Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej.
     W 2010 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Kulturowy charakter czasu i przestrzeni. Analiza średniowiecznego i wczesnorenesansowego elitarnego budownictwa mieszkalnego i obronnego w Irlandii”. Promotorem mojej dysertacji był prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski, a recenzentami prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska oraz prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk. Po uzyskaniu tytułu doktora, uczestniczyłem nadal w ratowniczych badaniach wykopaliskowych w Polsce, współorganizowałem badania powierzchniowe dla studentów IP UAM oraz byłem zatrudniony przez Muzeum Miasta Kopenhagi przy badaniach archeologicznych wyprzedzających budowę metra.
     Od października 2011 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Moje zainteresowania badawcze związane są z metodologią archeologii, teoriami społecznymi oraz zastosowaniem nieinwazyjnych metod badawczych w studiach krajobrazowych.
        Obecnie zajmuję się realizacją projektu pt. "Osady obronne w krajobrazie kulturowym powiatu górowskiego", który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach priorytetu 5. W swoich badaniach wykorzystuję metody nieinwazyjne, źródła kartograficzne i historyczne oraz archiwalną dokumentację pochodzącą z badań archeologicznych.

Zainteresowania:
metodologia archeologii, fotografia lotnicza i fotogrametria, lotnicze skanowanie laserowe, GIS i relacyjne bazy danych, teorie społeczne, archeologia krajobrazu, analizy przestrzenne
 
Wybrane publikacje:
Kiarszys G.
2005 Osadnictwo czy krajobraz kulturowy: konsekwencje poznawcze korelacji wyników badań powierzchniowych i rozpoznania lotniczego, w: J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski red., Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Poznań, s. 389-395.

Kiarszys G., Rączkowski W., Żuk L.,
2007 In pursuit of the invisible: are there crop-marked sites on clay-like soils in Poland?, w: J. Mills, R. Palmer, Populating Clay Landscapes, Stroud, s. 55-72.

Kiarszys G.
2013 Upływający czas archeologii, "Przegląd Archeologiczny", t. 61, s. 15-31.

Kiarszys G.
2013 Recenzja William S. Hanson, Ioana A. Oltean (red.), ARCHAEOLOGY FROM HISTORICAL AERIAL AND SATELLITE ARCHIVES, Springer, New York–London 2013. "Folia Praehistorica Posnaniensia", t. 18, s. 586-595.

Rębkowski M, Kiarszys G.,
2014 O niektórych problemach badawczych związanych ze średniowieczną Cedynią w: P. Migdalski red., Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, s. 105-121.

Kiarszys G., Szalast, G.
2014 Archeologia w chmurze punktów. Porównanie rezultatów filtracji i klasyfikacji gruntu w projekcie ISOK z wynikami opracowanymi w oprogramowaniu LAStools i Terrasolid, "Folia Praehistorica Posnaniensia", t. 19, s. 267-292.

Kiarszys G.
2014 Archaeology from Historical Aerial and Satellite Archives. Review. "Archaeologia Austriaca Band" 97-98/2013-2014, s. 241-245.

Kiarszys G., Szalast G.
2015 Defence in the rythm of Richard Wagner's music: The last days of 'Fortress Küstrin', w: A. G. Posluschny red., Sensing the Past. Contributions from the ArcLand Conference on Remote Sensing for Archaeology, Bonn, s. 22-23.

Kiarszys G.
2015 Past landscapes and contemporary cultural identities. Social role of non-invasive archaeological methods, w: A. G. Posluschny red., Sensing the Past. Contributions from the ArcLand Conference on Remote Sensing for Archaeology, Bonn, s. 64-65.

Zalewska A., Kiarszys G.
2015 Sensing the material remains of the forgotten Great War in Poland. Sensibly or sensationally - The dilemma in front of presenting results of the Airborne Laser Scanning visualizations, w: A. G. Posluschny red., Sensing the Past. Contributions from the ArcLand Conference on Remote Sensing for Archaeology, Bonn, s. 72-73.

Kiarszys G.
2015 Nowożytne przekształcenia krajobrazu kulturowego miejscowości Drogoradz (gm. Police, woj. zachodniopomorskie) w świetle kartografii historycznej i metod teledetekcyjnych, w: red. Janowski A., Kowalski K., Rogalski B., Słowiński S., Acta Archaeologica Pomoranica, XIX Sesja Pomorzoznawcza 21-22.11.2013, Szczecin, s. 445-456.

Kiarszys G.
2015 Why are maps often misleading about archaeological sites?: Ideology, maps, ALS and historical aerial photographs of district Góra, Lower Silesia Region, western Poland, w: Ivanišević V., Veljanovski T., Cowley D., Kiarszys G., Bugarski I. red., Recovering Lost Landscapes, Belgrade, s. 21-33.

Kiarszys G., Ivanišević V., Veljanovski T., Cowley D., Bugarski I.
2015 Recovering Lost Landscapes – introduction to an aerial perspectivew, w: Ivanišević V., Veljanovski T., Cowley D., Kiarszys G., Bugarski I. red., Recovering Lost Landscapes, Belgrade, s. 7-10.

Kiarszys G., Ivanišević V., Veljanovski T., Cowley D., Bugarski I. (red.)
2015 Recovering Lost Landscapes, Belgrade.

Kiarszys G.
2015 Trzy światy średniowiecza. Iuxta castrum Sandouel, Szczecin.