• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr Przemysław Krajewski


ImageJednostka: Katedra Archeologii
stanowisko: adiunkt
pokój: 977 B
telefon: 444 33 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: czwartek godz. 12.00-14.00
 

Absolwent Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Praca magisterska poświęcona monografii osady ludności kultury łużyckiej w Grabku, stan. 5, gm. Szczerców, woj. piotrkowskie. Praca doktorska pt. Analiza przestrzenna osadnictwa Wyspy Wolin i prawego brzegu Dziwny od środkowego okresu epoki brązu do wczesnej epoki żelaza napisana pod kierunkiem Pani prof. Danuty Minty-Tworzowskiej, obroniona na Wydziale Historycznym UAM w 2004 r.

Udział w badaniach wykopaliskowych (jako pracownik techniczny, współprowadzący lub prowadzący je samodzielnie) w kraju i za granicą (Francja, Szwecja) - od 1985 r.

Stypendysta Birka Project w 1992 r. W latach 1992-2007 pracownik Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych i Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie. Od 2006 roku adiunkt  w Zakładzie Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

 

Zainteresowania naukowe:

archeologia przestrzeni, studia osadnicze, metodyka badań osadniczych, zastosowanie metod komputerowych w  badaniach archeologicznych  - w tym aplikacje oprogramowania GIS.

 

Publikacje:

1992    Grób z okresu wpływów rzymskich z Przelewic na Ziemi Pyrzyckiej, Materiały Zachodnio­pomorskie, t.38, s.159-171, Szczecin

1995    Chronological Studies of Anglo-Saxon England, Lombard Italy and Vendel Period Sweden, Arkologiske Skrifter 5, Copenhagen (rec.), Przegląd Archeologiczny, t.43, s.176-183, Wrocław.

1996a   Studying archaeology in Poland, World Archaeological Bulletin 8, s.260-264, Southhampton.

1996b   Wczesnośredniowieczny kurhan z cmentarzyska w Osinie, stan.1, woj. szczecińskie - wyniki badań wykopaliskowych w 1994r., Materiały Zachodniopomorskie, t.42, s.187-218.

1997     W czym mogą pomóc kompleksowe badania sondażowe?, Materiały Zachodniopomorskie, t.43, s.219-228.

1998    Urszula Kalinowska, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Dolicach, woj. szczecińskie, stan. 20, Materiały Zachodnio- pomorskie, t. 40, 1995, s. 149-199 (rec.), Przegląd Archeologiczny, t. 46, s. 198-201

1999    Wykrywacze metali - szansa czy zagrożenie dla archeologii?, Archeologia Polski, t. 44, z.1-2, s. 139-143

2003    Muzeum, archiwalia i komputer ‑ uwagi na kanwie doświadczeń szczecińskich, Biuletyn Historyczny, Nr 23, s. 201-206, Lębork

2004    Osadnictwo łużyckie wyspy Wolin - próba analizy przestrzennej, [w:] Odra - przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej?, Biblioteka  Archeologii  Środkowego  Nadodrza, z. 2, s. 121-132, Zielona Góra

                      2007a   Epoki, ludy, ślady [w:] Borówka R. (red.) Jezioro Miedwie i Nizina Pyrzycka, Szczecin, s. 22-31

                      2007b   Struktury osadnicze późnej epoki brązu - wczesnej epoki żelaza na Pomorzu Zachodnim. Wybrane zagadnienia, [w:] Fudziński M., Paner H. (red.) Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu, Gdańsk, s. 35-46

                       2008    Z najstarszych dziejów Ziemi Maszewskiej, [w:] Chlebowska A. (red.) Maszewo i okolice na przestrzeni wieków, Szczecin, s. 11-18

 

                       Krajewski P., Marciniak A.

                       1989/90 Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Brześciu, woj. słupskie, Materiały Zachodniopomorskie, t.35/36, s.75-100

                       Krajewski P., Rączkowski W.

    1993   Interwencyjne badania archeologiczne w gotyckim kościele p.w. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Sławsku, gm. Sławno, woj. słupskie w 1992 roku, Materiały Zachodnio­pomorskie, t.39, s.141-155

     Wilgocki E., Krajewski P., Dworaczyk M., Kozłowska D. (red.)

   1996   50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin

    Dworaczyk M., Krajewski P., Wilgocki E. (red.)

   1998    Materiały z XII Sesji Pomorzoznawczej, Acta Archaeologica Pomoranica, t.1, Szczecin