• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Zakład Badań i Analiz Wschodnich

 
Zakład Studiów Wschodnich funkcjonuje w  w strukturze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Powadzi działalność naukową i dydaktyczną dotyczącą stosunków międzynarodowych i historii najnowszej na obszarze krajów byłego ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej. Główne kierunki badań Zakładu to: stosunki międzynarodowe i sytuacja polityczna w krajach byłego ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem wschodnich sąsiadów Polski oraz regionu kaukaskiego. Problematyka badawcza obejmuje też historię państw i narodów byłego ZSRR oraz śladów polskiej obecności w tych krajach.

Czytaj więcej: Zakład Badań i Analiz Wschodnich