dr hab. prof. US Ryszard Tomczyk

 • Drukuj
 
Zakład: Zakład Badań i Analiz Wschodnich
stanowisko: profesor
pokój: 128
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Dr hab. Ryszard Tomczyk, prof. US. Ukończył w 1983 roku studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie. W trakcie studiów, w okresie stanu wojennego, aresztowany  i więziony. Od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku uczęszczał na seminarium doktorskie prof. Janusza Farysia. Pracę doktorską Ukraińskie Narodowo-Demokratyczne Zjednoczenie 1925-1939 obronił na Uniwersytecie Szczecińskim w 1992 roku. Habilitował się w 2008 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Podstawą habilitacji była praca Radykałowie i socjaldemokraci. Miejsce i rola lewicy w ukraińskim obozie narodowym w Galicji w latach 1890-1914. W kręgu zainteresowania Ryszarda Tomczyka  znajduje się historia Ukrainy, stosunki polsko-ukraińskie, polski ruch neokonserwatywny w II RP, historia prawa i administracji, samorząd terytorialny, stosunki międzynarodowe w obszarze Morza Bałtyckiego.

Ryszard Tomczyk przez ostatnie dwie dekady pełnił szereg funkcji publicznych. Między innymi: w latach 1995-2008 był prezesem Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Choszczeńskiej (obecnie jest prezesem honorowym). Towarzystwo w 1995 roku powołało do życia Muzeum Regionalne w Choszcznie im. Ryszarda Wołągiewicza; w latach dziewięćdziesiątych był wiceprzewodniczącym Euroregionu Pro Europa Viadrina; w latach 2003-2005 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Pomorza Zachodniego „Klub Szczeciński” w Warszawie. Był radnym gminy i sejmiku województwa, wójtem gminy i wicemarszałkiem województwa, posłem na Sejm RP. W latach 2002-2014 był członkiem zarządu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie.


Kierownik projektu Cmentarze na przedmieściachLwowa. Polskie dziedzictwo narodowe (grant badawczy na lata 2018-2022, nr 01SPN17003518)

Kierownik projektu Lapides calambunt. Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe (grant badawczy na lata 2014-2017, nr 11H 13 0151 82, w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW).


 

Monografie

 

Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne 1925-1939, wydawca: Książnica Pomorska, Szczecin 2006, s. 336;
Galicyjska Rusko-Ukraińska Partia Radykalna w latach 1890-1914,  wydawca: Zapol, Szczecin2007, s. 422;
Radykałowie i socjaldemokraci. Miejsce i rola lewicy w ukraińskim obozie narodowym w Galicji 1890-1914, wydawca: Zapol, Szczecin 2007, s. 670;
Ukraińska Partia Radykalna w II Rzeczypospolitej 1918-1926, wydawca: Print Group,Szczecin 2007, s. 284;
Socjaldemokraci ukraińscy i polscy w Galicji. Z dziejów współpracy,  wydawca: Instytut Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji im. K. Kelles-Krauza, Warszawa 2007, s. 70;
Myśl Mocarstwowa. Z dziejów młodego pokolenia II Rzeczypospolitej, wydawca: Print Group, Szczecin 2008, s. 351;
Między Wiedniem a Lwowem.  Szkice z historii administracji w Austrii, wydawca: Print Group, Szczecin 2010, s. 170;
Polska lewica galicyjska w Austrii i II Rzeczypospolitej, wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlkp. 2011, s. 102;
Urzędnicy cywilni w Austrii 1740-1918. Studia z historii prawa i administracji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 234;
Lewica Polska. Dziedzictwo i współczesność, redakcja R. Tomczyk,  wydawca: Zapol, Szczecin 2013, s.189.
B. Patlewicz, R. Tomczyk, Cmentarz Janowski we Lwowie, Szczecin 2016, ss. 220; http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/cmentarz-janowski-we-lwowie-p-527.html


B. Patlewicz, R. Tomczyk, Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, t.I, Szczecin 2017, ss. 622 + 92 ss. zdjęć; http://e-zapol.com.pl/produkt/cmentarz-janowski-we-lwowie/?removed_item=1

B. Patlewicz, R. Tomczyk, Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, t.II, Szczecin 2017, ss. 440 +16 ss. zdjęć

Książka Historyczna Roku 2017  http://www.ksiazkahistorycznaroku.pl/34929444/ksiazka-historyczna-roku-wybrana-po-raz-dziesiaty
                                                         

Wybrane  artykuły

 

 1. Mniejszość ukraińska wobec Polski i zagrożenia niemieckiego w końcu lat trzydziestych, (w:) W 50 rocznicę września 1939 r. Materiały z sympozjum naukowego odbytego w Szczecinie 3 marca 1989, pod red. Kazimierza Kozłowskiego, Szczecin 1989, ss. 76-87.
 2. UNDO wobec Ukrainy Radzieckiej w latach 1925-1939, (w:) „Zustriczi”, Warszawa 1990, nr 1, 98-108.
 3. Ukraińcy galicyjscy a porozumienie Petlury z Polską, (w:) Wojna polsko-radziecka 1920. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniach 24-25 maja 1990 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego i szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, pod red. Janusza Farysia, Szczecin 1990, ss. 90-102.
 4. Ewolucja ideowo-taktyczna Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego (UNDO) wobec państwa i rządu polskiego w latach 1925-1939, (w:) Akcja „Wisła” na tle stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku. Materiały z sesji naukowej    zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze w dniach 12-14 czerwca 1992 r., pod red. Janusza Farysia i Jacka Jekiela, Szczecin 1994, ss.61-66.
 5. Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO) a wybory parlamentarne w 1928 roku, (w:) „Biuletyn Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w  Przemyślu”, Przemyśl, 1997, nr 3, ss.92-101.
 6. Akademicka Myśl Mocarstwowa przed „Buntem Młodych”, (w:) „Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin, 1997, nr 4, ss.77-105.
 7. W kręgu publicystyki polityczno-historycznej – Leon Wasilewski i sprawa ukraińska. Zarys problemu, (w:) „Biuletyn Ukrainoznawczy” Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu, Przemyśl, 1999, nr 5, ss. 37-45.
 8. Edward Dąbecki 1903-1993. Społeczny Opiekun Zabytków, (w:) „Zeszyty Bierzwnickie”, Materiały z sesji: Opactwo Cysterskie w Bierzwniku (Marienwalde) i jego rola wśród klasztorów cysterskich Pomorza i Brandenburgii, Bierzwnik 16-18 lipca 1998 zorganizowanej przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Bierzwnik, 2002, nr 4, ss.189-191.
 9. Pomiędzy negacją a ugodą. Ukraińska Ludowa Partia Pracy wobec decyzji Rady Ambasadorów uznającą wschodnią granicę Polski, (w): Polska-Ukraina: Historia, Polityka, Kultura. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego i Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki w Polsce, pod red. Stefana Zabrowarnego, Szczecin-Warszawa 2003, ss.100-114.
 10. Ugrupowania lewicowe na Ukrainie, pod zaborem rosyjskim oraz w Galicji wobec wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej w 1904 roku, (w:) „Biuletyn Ukrainoznawczy” Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w  Przemyślu, Przemyśl, 2006, nr 12, ss. 11-23.
 11. Trudne współdziałanie. Karta z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, (w:) „Res Humana”, Warszawa, 2007, nr 3-4, ss. 30-35.
 12. Nieudana próba utworzenia ukraińskiej partii socjalno-demokratycznej w Galicji w 1896 roku,  (w:) „Dziś. Przegląd Społeczny”, Warszawa, 2007, nr 8, ss.179-185.
 13. Lewica ukraińska w Galicji i na Bukowinie wobec rewolucji w Rosji w 1905 roku, (w:)  „Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin 2007, nr 3, ss.81-100.
 14. O idei mocarstwowej w Polsce międzywojennej, (w:) „Res Humana”, Warszawa, 2007, nr 6, ss.35-39.
 15. Radykałowie ukraińscy  w dobie  „nowej ery” w Galicji. Stosunki z narodowcami i moskalofilami 1890-1894, „Przemyskie Zapiski Historyczne”,  r. XIV-XV, Przemyśl 2007, ss. 161-193.
 16. Radykałowie i socjaldemokraci ukraińscy wobec zabójstwa namiestnika Galicji hr. Andrzeja  Potockiego, „Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin, 2007, nr 4, ss. 153-170.
 17. Przyczynek do biografii Jerzego Giedroycia. Związek Drużyn Ludowych Mocarstwowej Polski, (w:) „Res Humana”, Warszawa, 2008, nr 6, ss. 33-37.
 18. Działalność polityczna Kyryła Trylowśkiego (w:) W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Szczecin 2009, ss. 259-279.
 19. Proces Olgi Hrabar i towarzyszy. Z dziejów sądownictwa galicyjskiego, (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 56. Prawo 8, Rzeszów 2009, ss. 282-298.
 20. Z dziejów ukraińskiego ruchu paramilitarnego w Galicji. Towarzystwo Gimnastyczne i  Straży Ogniowej „Sicz”, (w:)  „Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin 2009, nr 4, ss. 129-164.
 21. Політична діяльність Кирила Трильовського y 1890-1914 pp., (w:) Україна, Европа, Свiт, Tepнопiль, 2009, ss. 206-211.
 22. Kyrył Trylowśkyj i jego ostatnie polityczne przedsięwzięcie: Ukraińska Partia Socjalistyczno-Radykalna – Lewica w latach 1927/1928 , „Politea”, Kraków 2009, nr 11, ss. 307-324.
 23. Ukraińska Partia Radykalna w okresie stanisławowskim Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej styczeń-maj 1919 roku, „Przemyskie Zapiski Historyczne”,  r. XVI-XVII, Przemyśl 2010, ss. 179-205.
 24. Determinanty współpracy zagranicznej samorządu województwa zachodniopomorskiego na początku  drugiej dekady XXI wieku, (w:) „Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin 2010, nr 3, ss. 101-123.
 25. Od Namiestnika do Wojewody. Likwidacja zaborczego systemu  prawno-administracyjnego  w Galicji w okresie budowy II Rzeczypospolitej (1918-1921). Wybrane zagadnienia, (w:) Zeszyty  Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr . Prawo 9, Rzeszów 2010, ss. 181-208.
 26. Спроби українсько-польського порозуміння на зламі 1930/1931 рр., (w:)  Icторико-політичні проблемн сучасного світа, t. 23-24, Чернівці 2011, ss. 182-188.
 27. Mychajło Pawłyk. Publicysta i polityk. Działacz ukraińskiego ruchu narodowego, (w:) Icторія, Mентальність, Iдентичність, t. IV,  pod red.  L. Zaszkilniaka, J. Pisulińskiej, P. Sierżęgi,  Львів 2011, ss. 115-130.
 28. Współpraca parlamentów regionalnych w obszarze południowego Bałtyku, (w:) „Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin 2011, nr 1, ss. 125-138.
 29. Idea niepodległej Ukrainy w końcu XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Między    Polską a Niemcami (w:) Polska-Niemcy-Ukraina. Od przeszłości do teraźniejszości, pod red. D. Kurka, Sulęcin 2011, ss. 3-19.
 30. Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce na tle europejskim, (w :) Społeczności lokalne wobec globalizacji i modernizacji,   pod red. A. Makowskiego, Szczecin 2011, ss. 165-191.
 31. Pierwszy projekt reformy  systemu szkolnego w nowożytnej Austrii, w  okresie panowania Marii Teresy, (w:) „Edukacja Humanistyczna”, Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej WSH TWP w Szczecinie, 2011,  nr 2, ss. 13-22.
 32. Działalność Ukraińskiej Partii Radykalnej  na Huculszczyźnie i Pokuciu  przed pierwszą wojną światową, (w:) Bojkowie, Łemkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. IV, cz. 2, Słupsk-Zielona Góra 2012, ss. 125-140.
 33. Michajło Pawłyk wobec polskich socjalistów i idei odbudowy Polski (w:) Polska Lewica. Koncepcje, ludzie, działalność, pod red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, Wrocław 2012, ss. 119-139.
 34. Pragmatyka  służbowa w Austrii. Od absolutyzmu oświeconego do wybuchu pierwszej wojny światowej, (w:) Tantum possumus, quantum scimus. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi  Chmielewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. R. Gazińskiego i A. Makowskiego, Szczecin 2012, s. 373-401.
 35. Rusinki (Ukrainki) w austriackiej Galicji. Pomiędzy konserwatyzmem a radykalizmem, (w:) „Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin 2012, nr 2, ss.89-111.
 36. Urzędy  i instytucje gospodarcze w monarchii habsburskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji. System prawno-instytucjonalny, „Limes”. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, nr 12, Rzeszów 2012, ss. 91-112.                                                                                                                                              
 37. Pomiędzy emigracją a krajem. Ukraińsko-galicyjscy radykałowie w latach 1921-1923, „Przemyskie Zapiski Historyczne”,  r. XVIII, Przemyśl 2013, ss.  39-63.
 38. Region Skania  u progu nowej perspektywy europejskiej 2014-2020. Rozwój regionalny i współpraca zagraniczna, Zeszyty Bałtyckie, r. VIII, Szczecin 2013, ss.71-88. 
 39. Młodzi mocarstwowcy w Polsce międzywojennej wobec Niemiec i granicy zachodniej, (w:)  Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie-koncepcje-realizacja do 1989 r., pod red.  M. Semczyszyn, T. Sikorskiego, A. Wątora , Szczecin 2013, ss.157-175.                                                                                                                                                                                                        
 40. Proces karny w monarchii habsburskiej. Od drugiej połowy XVIII wieku do 1918 rok, „Edukacja Humanistyczna”, Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej WSH TWP w Szczecinie Szczecin 2013, nr 1, ss. 67-79.
 41. Kolej żelazna w monarchii habsburskiej. Szkic prawno-administracyjny, (w:)     Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania, pod red. Jolanty Kamińskiej-Kwak, Rzeszów 2013, ss. 153-167.
 42. Pragmatyka służbowa ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa płacowo-emerytalnego w monarchii konstytucyjnej w Austrii, przed dużą nowelizacją w 1914 roku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo, Rzeszów 2013, nr 12, ss. 155-182.
 43. Rusofilizm (moskalofilizm) Rusinów w monarchii habsburskiej we współczesnej historiografii polskiej i ukraińskiej (w:) Historia-Mentalność-Tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku, red. E. Koko, M. Nowak, L. Zaszkilniak, Gdańsk 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 498-522.
 44. Ostatnie centralne urzędy monarchii habsburskiej, "Historia Slavorum Occidentis", Poznań 2013, nr 1, ss. 72-88.
 45. Unemployment among the youth – the most crucial challenge in the social policy of the European Union, "Reality of Politics", Toruń 2013, nr 4, ss. 258-274.
 46. Zabezpieczenia społeczne wdów i sierot po pracownikach  sfery publicznej w monarchii habsburskiej (od XIX wieku do 1918 roku) „Limes”. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, Rzeszów 2013, nr 6, ss. 123-137.                                                            
 47. Dyskusja nad reformą administracji publicznej w Austrii na początku XX wieku "Historia Slavorum Occidentis" Poznań 2014, nr 1, ss. 118-133.
 48. Gmina Drawno, jako przykład funkcjonowania małych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i Unii Europejskiej (w:) 700 lat Drawna. Studia i materiały z historii miasta i szlachty nowomarchijsko-zachodniopomorskiej,  red. R. Tomczyk, B. W. Brzustowicz, wydawca: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Szczecin 2014, s.177-188.
 49. Polityka społeczna Unii Europejskiej w aspekcie koordynacji zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Polski, „Acta Politica”, Szczecin 2014, nr 30, s. 5-23.
 50. Zmiany w nauczaniu prawa w monarchii habsburskiej. Początki wykładu uniwersyteckiego  z historii prawa austriackiego, „Edukacja Humanistyczna” WSH   w Szczecinie, Szczecin 2014, nr 1, s. 73 -88. 
 51. Pomiędzy bimetalizmem a monometalizmem. Ekonomiczno-prawne aspekty systemu monetarnego Rzeszy Niemieckiej w drugiej połowie XIX wieku, „Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin 2015, nr 1, s. 77-91.
 52. Zagrożenia epidemiologiczne na terenie austriackiej część monarchii habsburskiej w XIX w. (do 1914 r.) Aspekty prawne i administracyjne, „Galicja”. Studia i Materiały, Rzeszów 2015, nr 1, s. 100-115.
 53. Monarchia habsburska wobec klęsk żywiołowych, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji. Aspekty prawno-administracyjne (w:) Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772-1918, red. Waldemar Łazuga i Damian Szymczak, Poznań 2015, s. 25-44.
 54. Ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej. Aspekty polityczne i paramilitarne, „Limes”. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, nr 8, Rzeszów 2015, s. 119-141. 
 55. Prawo pracownicze w dobie industrializacji w monarchii habsburskiej, „Historia Slavorum Occidentis”, Poznań 2016, nr 1, s. 167-187.