• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Zakład Badań i Analiz Wschodnich

 
***
22 października 2010  odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. W panelu historycznym, zatytułowanym ,,Konflikt społeczny czy polityczny-problem konfliktów XIX i XX wieku'', jako referenci, wzięli udział mgr Anna Szymczak, przedstawiając rolę Centrum Dialogu Przełomy w dokumentowaniu konfliktów na Pomorzu Zachodnim oraz mgr Szymon Bursewicz, wygłaszając referat ,,Reakcja prasy PRL na odznaczenie Virtuti Militari Pawła Szandruka. Przyczynek do dziejów konfliktu polsko-ukraińskiego''. Gościem specjalnym konferencji był Irakijczyk, Hazim Al-Nuaimi. Podczas konferencji niezwykle interesująco i wyczerpująco przedstwił uczestnikom spotkania sytuację wewnętrzną w Iraku za rządów Husaina oraz po wkroczeniu na teren kraju wojsk USA. Przy tej okazji, mówiąc z perspektywy zwykłego Irakijczyka, obalił wiele mitów utrwalonych przez zachodnie media dotyczących życia w jego kraju.
  
*** 
W dniach 15-16 października 2010 roku w Trzebiatowie odbyło się jubileuszowe, dziesiąte już seminarium naukowe ,,Trzebiatów-spotkania pomorskie''. Jednym z  referentów była doktorantka US mgr Anna Szymczak, która wygłosiła referat ,,Zanim Trzebiatów stał się ich domem-relacja Marii Ragan o przebiegu deportacji Polaków do ZSRR przeprowadzonej 13 kwietnia 1940 roku oraz o pobycie na zesłaniu w latach 1940-1946''. 
 

***

Dnia 10 czerwca 2010 r. w Połczynie Zdroju odbyło się sympozjum pt. ,,Konstanty Symonolewicz - orientalista, dyplomata, opiekun Polonii mandżurskiej’’. Zostało ono zorganizowane przez Książnicę Pomorską, Urząd Miasta Połczyn oraz Zakład Studiów Wschodnich IHiSM US. Sympozjum było efektem inicjatywy zgłoszonej przez prof. Andrzej Furiera dwa lata temu na konferencji "Polskie ślady na Dalekim Wschodzie", która odbyła się w Szczecinie. Ujawniono na niej, że Konstanty Symonolewicz został pochowany na ziemi pomorskiej, a jego grób znajduje się w opłakanym stanie. Aby zachować od zapomnienia tę pamiątkę po wielkim polskim orientaliście, na promocji materiałów konferencyjnych prof. A. Furier zebrał pieniądze, które przekazał na cel restauracji nagrobka Konstantego Symonolewicza.

W konferencji wzięli udział badacze zajmujący się problematyką polonijną w tym dwoje doktorantów US - mgr Anna Szymczak oraz mgr Szymon Bursewicz.

 
***
 
23 kwietnia 2009 roku  w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyła się prezentacja książki Polskie ślady na Dalekim Wschodzie - Polacy w Harbinie ( red. A. Furier, Szczecin 2008).
Publikacja jest efektem konferencji naukowej o tym samym tytule, zorganizowanej w Książnicy przy współudziale Zakładu Studiów Wschodnich IHiSM US w dniach 23-24 X 2008. Celem konferencji i publikacji jest wprowadzenie do obiegu naukowego materiałów ze spuścizny Polonii mandżurskiej zgromadzonych w Książnicy oraz poszerzenie stanu wiedzy o Polonii na Dalekim Wschodzie i o regionie dalekowschodnim. Spotkanie promocyjne prowadził kierownik Zakładu Studiów Wschodnich IHiSM US prof. dr hab. Andrzej Furier  oraz sekretarz naukowy Książnicy mgr Cecylia Judek. Głos zabrał m.in. prof. dr hab. Adam Winiarz (UMCS w Lublinie) oraz dr Leonard Spychalski - prezes Klubu Harbińczyków w Szczecinie. Obecni byli autorzy tekstów, studenci IHiSM oraz Harbińczycy.
 
 
***

POLSKIE ŚLADY NA DALEKIM WSCHODZIE – POLACY W HARBINIE

W dniach 23-24 października 2008 odbyła się współorganizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US konferencja naukowa „Polskie ślady na Dalekim Wschodzie – Polacy w Harbinie”. Współorganizatorami były: Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie i Klub Harbińczyków w Szczecinie. Głównym celem konferencji było wprowadzenie do obiegu bardzo cennego materiału źródłowego, jakim są dokumenty i materiały Polonii mandżurskiej (harbińskiej), gromadzone i przechowywane w Książnicy Pomorskiej. Stanowią one wartościową bazę źródłową do badań zarówno dziejów polskiej emigracji w XX wieku, jak i problematyki politycznej oraz kulturowej Chin i Dalekiego Wschodu (m.in. państwa Mandżukuo). W konferencji wzięli udział badacze zajmujący się problematyką azjatycką i polonijną z kilku ośrodków naukowych Polski: prof. dr hab. Aleksander Winiarz (UMCS w Lublinie), dr hab. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku), dr hab. Jakub Wojtkowiak (UAM w Poznaniu), dr Jarosław Neja (IPN w Katowicach), dr Mariusz Marszewski (UAM), pracownicy Książnicy Pomorskiej (m.in. sekretarz naukowy mgr Cecylia Judek), pracownicy Zakładu Studiów  Wschodnich IHiSM US (prof. dr hab. Andrzej Furier – przewodniczący obrad i dr Grzegorz Skrukwa). Pierwszy dzień obrad poświęcony był problematyce ogólnej Dalekiego Wschodu i Polonii dalekowschodniej. Drugi dzień wypełniły wystąpienia prezentujące poszczególne aspekty życia i działalności Polaków harbińskich w świetle źródeł. Przygotowane były one głównie przez doktorantów i młodszych pracowników nauki środowiska szczecińskiego, w tym doktorantów US (m.in. mgr Irmina Ślączka, mgr Agnieszka Zaremba, mgr Barbara Patlewicz, mgr Małgorzata Klimczak, mgr Paulina Olenkowicz). W konferencji aktywny udział wzięli też Harbińczycy – m.in. dr Leonard Spychalski. Materiały konferencyjne są w trakcie przygotowań do druku – planowany termin wydania to koniec semestru zimowego roku akademickiego 2008/2009. Konferencję współfinansowały miasto Szczecin i województwo zachodniopomorskie.