dr Krystian Maciej Szudarek

  • Drukuj
 

Zakład Studiów Wojskowych
stanowisko: adiunkt
pokój: 080
telefon: 91 444 33 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O
RCID iD https://orcid.org/0000-0001-9908-1055
konsultacje: by appointment

 

 

Dr Krystian Maciej Szudarek ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską „Wielka Brytania wobec remilitaryzacji Niemiec w latach 1932-1935” napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Baumgarta.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 2004 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy doktorskiej „Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926–1930)”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego – Kierownika Katedry Historii Powszechnej Najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Recenzentami pracy w przewodzie doktorskim byli  prof. zw. dr hab. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych PAN) i prof. zw. dr hab. Wojciech Rojek (Instytut Historii UJ). Dysertacja doktorska powstała w ramach realizacji grantu promotorskiego Komitetu Badań Naukowych (1 H01G 031 18) i została uhonorowana nagrodą indywidualną II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dr Krystian Maciej Szudarek prowadzi badania naukowe nad polityką zagraniczną i dyplomacją Wielkiej Brytanii w XX wieku, zagadnieniem rozbrojenia w stosunkach międzynarodowych oraz Ligą Narodów. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (1998, 2006, 2010, 2013, 2016, 2019), Fundacji Lanckorońskich (2019) i The Polonia Aid Foundation Trust (2019). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego.
 

Wykaz publikacji:


Monografia: 

Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926–1930), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ss. 488.

Spis treści: 
http://www.dig.pl/strony/ST_Dyplomacja1019.pdf

Książka dostępna w sprzedaży: http://www.dig.pl/index.php?s=karta&id=1145


Recenzje:

Stanisław Sierpowski, "Dzieje Najnowsze" 2018, nr 2, s. 340-343.
http://www.dn-ihpan.edu.pl/images/DN2018-50-2/14_Recenzje.pdf

Krzysztof Kania, "Przegląd Zachodni" 2015, nr 2, s. 284-286.
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=279828

 

 Artykuły:

Próby wprowadzenia systemu Single Transferable Vote w wyborach do Rady Ligi Narodów (1926–1927) z perspektywy brytyjskiej dyplomacji
, [w:] Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Dariusz Jeziorny, Sławomir M. Nowinowski, Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 175–206.
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/politycy-dyplomaci-i-zolnierze/
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/Jeziorny-i-in._Politycy_i_30.pdf


Brytyjsko-niemiecki układ morski z 18 czerwca 1935 roku
, "Studia Maritima" 2017, vol. XXX, s. 151–189.
https://wnus.edu.pl/sm/pl/issue/703/article/14740/

Brytyjscy laureaci Pokojowej Nagrody Nobla w okresie międzywojennym – Austen Chamberlain (1925), Norman Angell (1933), Arthur Henderson (1934), Robert Cecil (1937), [w:] Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów, red. Elżbieta Stadtmüller, Jarosław Sadłocha, Marcin Różycki, Maria Głowacka, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2015, s. 97–136.
http://www.wydawnictwo-arboretum.pl/?nagroda-nobla-a-kontrowersje-zwiazane-z-wyborem-jej-laureatow

The British Government and the Naval Disarmament Conference in Geneva (1927), "Studia Maritima" 2014, vol. XXVII, no. 1, s. 87–151.
https://wnus.edu.pl/sm/pl/issue/601/article/9316/ 

Dyplomacja niemiecka wobec kwestii powszechnego rozbrojenia po Locarno (1925/1926), "Res Historica" 2014, nr 37, s. 101–124
https://journals.umcs.pl/rh/article/view/243/241 

Geneza brytyjsko-francuskiego '"kompromisu morskiego" z 1928 r., [w:] W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Tomasz Sikorski, Henryk Walczak, Adam Wątor, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 335–360.

Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926-1930)
, "Dzieje Najnowsze" 2005, R. XXXVII, nr 2, s. 139–148.

II gabinet Stanleya Baldwina wobec problemu rozbrojenia (listopad 1924 – kwiecień 1926), [w:] Z dziejów polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie XX wieku, red. Andrzej M. Brzeziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 72–101. 

Próby uzgodnienia stanowisk Londynu i Paryża przed zwołaniem Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (styczeń-maj 1926 r.), "Acta Universitatis Lodziensis" 2002, Folia Historica 75, s. 43–65. 
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/13617/fh75Krystian_Maciej_Szudarek43_65.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Stanowisko dyplomacji brytyjskiej wobec sprawy odroczenia pierwszej sesji Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie w 1926 r., "Acta Universitatis Lodziensis" 2001, Folia Historica 73, s. 25–45. 
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/13627/fh73Krystian_Maciej_Szudarek25_45.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Geneza deklaracji londyńskiej z 3 lutego 1935 r., "Acta Universitatis Lodziensis" 2001, Folia Historica 70, s. 225–248. 
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/13551/fh70Krystian_M_Szudarek225_248.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dyplomacja brytyjska wobec sprawy powołania Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1925)
, "Szczecińskie Studia Historyczne" 2000, nr 12, s. 121–148.


Artykuły recenzyjne:

Dariusz Jeziorny, Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej (1918-1919), Łódź, Wydawnictwo UŁ, 2016, ss. 192, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" (w druku).

Recenzje wydawnicze:


Stanisław Sierpowski, Liga Narodów w najlepszym czasie (1926-1929), Poznań, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2018, ss. 516.

Stanisław Sierpowski, Kondycja stowarzyszeń przyjaciół Ligi Narodów (1919-1939), Poznań, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2018, ss. 227.


Referaty przedstawione na konferencjach naukowych:

 

Referat: Akt 5 listopada z brytyjskiej perspektywy
Konferencja: Akt 5 listopada 1916 roku. Konsekwencje dla Polski i Europy
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 4–5.11.2016

Referat: Brytyjscy laureaci pokojowej Nagrody Nobla w okresie międzywojennym – Austen Chamberlain (1925), Norman Angell (1933), Arthur Henderson (1934), Robert Cecil (1937) Konferencja: Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów
Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 15.11.2014

Referat: Brytyjsko-egipski układ sojuszniczy z 26 sierpnia 1936 r. Geneza, postanowienia i znaczenie
Konferencja: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 7.11.2014

Referat: Zbrojenia morskie Wielkiej Brytanii 1889–1914
XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich: POLSKA – BAŁTYK – EUROPA
Sympozjum: Rywalizacje o dominacje narodowe na morzach europejskich
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 18.09.2014

Referat: Dyplomacja i strategia. Wielka Brytania wobec I wojny światowej na Bałkanach
Konferencja: I wojna światowa na Bałkanach 1914–1918
Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 30.06.2014

Referat: Franciszek Sokal – Stały delegat RP przy Lidze Narodów wobec problemów bezpieczeństwa i rozbrojenia (1926–1932)
Konferencja: Ministrowie Spraw Zagranicznych RP w 120 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci ministra spraw zagranicznych RP – Józefa Becka
Panel: Ludzie polskiej dyplomacji
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 23–24.04.2014

Referat: Polityka Wielkiej Brytanii w kwestii Niemiec w latach 1945–1949
Konferencja: Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej
Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 26–27.11.2009

Referat: Wielka Brytania i międzynarodowy kryzys 1939 r.
Konferencja: Rok 1939 – geneza i początek II wojny światowej
Instytut Zachodni, Poznań 9.09.2009

Referat: Polityka Wielkiej Brytanii wobec Zakaukazia w latach 1918–1921
Konferencja: Kaukaz w stosunkach międzynarodowych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Milicz 21–22.09.2007