• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

I spotkanie Frum Dyskusyjnego-5.I.2011

            Od chwili, gdy na stronie internetowej IHiSM powstała zakładka Kronika pojawiać się na niej zaczęły sprawozdania z różnych wydarzeń naukowych odbywających się w Instytucie. Charakter owych wydarzeń bywał różny, jednorazowy bądź cykliczny, inny temat przewodni lecz łączył je zawsze ten sam motyw. Mianowicie na tego typu spotkaniach obecnych było niewiele osób zainteresowanych podejmowanymi zagadnieniami. O ile wcześniej postrzegano to jako wadę, dzisiaj można było dostrzec zalety niewielkiej liczby słuchaczy.

            Ostatnio w naszym Instytucie powstało Dyskusyjne Forum Historyczne. Przyznam, że po przeczytaniu na stronie zaproszenia sformułowanego dosyć enigmatycznie. skonstatowałam, że nie ma większego sensu organizowanie tego typu spotkań. Szczególnie godzina spotkania (15:00) budziła moje zastrzeżenia. Pomyślałam sobie wtedy: „przecież nikt nie przyjdzie, więc po co to robić”. Dzisiaj jednak zmieniłam zdanie całkowicie, a wszystko za sprawą Małgorzaty Dąbrowskiej – studentki III roku historii.

            Małgosia przygotowała na pierwsze spotkanie Forum bardzo ciekawy referat nt.  Kolonizacji fryderycjańskiej łęgów zakonnych w okolicach Kostrzyna n/O*, opowiedziała go
z wielką pasją wykazując się przy tym olbrzymią wiedzą z zakresu przedstawianego tematu. Nie jest to miejsce, aby pisać tutaj jego streszczenie żywiąc nadzieję, że ze względu na jego dużą wartość merytoryczną zostanie on opublikowany, poza tym zainteresowani mogli przyjść i go wysłuchać. W tym miejscu warto podkreślić, że niewielka ilość odbiorców na sali sprawiła, że idea forum dyskusyjnego sprawdziła się po pierwszym spotkaniu jak najlepiej.
W sali bowiem były obecne wyłącznie osoby zainteresowane, mogące wyrazić swoją opinię, zadać pytanie, dowiedzieć się czegoś więcej niż to, o czym można przeczytać
w podręcznikach. Po dzisiejszym spotkaniu sensu nabrały słowa prof. Makowskiego, który podczas ostatniego spotkania Rady Studentów i Doktorantów powiedział, że najlepiej pracuje mu się na seminariach liczących niewiele osób. Wynika to z faktu, iż lepiej studenci w ten sposób mogą zdobyć lepszy warsztat naukowy.

            Zachęcam wszystkich do udziału w Dyskusyjnym Forum Historycznym, gdzie każdy może podzielić się wynikami swoich badań i usłyszeć opinie na ich temat nie tylko z ust bardziej doświadczonych naukowców, ale także swoich kolegów. Natomiast Małgosi Dąbrowskiej będącej również spiritus movens tego Forum, pielęgnowania pasji do historii nowożytnej i wielu ciekawych wystąpień nie tylko na instytutowym forum.

            Monika Ogiewa

 

 

* - autorka ostatecznie zmieniła tytuł referatu, zawężając go do konkretnego łęgu.