• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Promocja książki prof. Piskorskiego-20.I.2011

Promocja książki „Wygnańcy” prof. Jana M. Piskorskiego

20.01.2011

 

            W związku z licznymi przymusowymi przesiedleniami i migracjami, wiek XX bardzo często określa się mianem stulecia uchodźców. Opracowania tej równie interesującej, co rozległej tematyki masowych ruchów ludności, podjął się w swej najnowszej książce pt. „Wygnańcy” prof. Jan M. Piskorski. Spotkanie promujące owo wydawnictwo, z pewnością przekonało wielu jego uczestników nie tylko do lektury „Wygnańców”, ale również do spojrzenia na losy XX-wiecznej Europy z nowej perspektywy.

            Jak zaznaczył sam autor, książka ta stanowi „naukowy esej”, który przenosząc czytelnika w różne zakątki kontynentu opisuje tragiczną sytuację ludzi zmuszonych do opuszczenia własnego dobytku czy też rodziny z powodów od nich niezależnych. Elementem spajającym poruszane zagadnienia w jedną całość, stanowić ma motyw kluczy. Są one symbolem wszystkiego, co uchodźcy zmuszeni byli pozostawić tam, skąd mieli odejść. Ciekawą częścią całej książki wydaje się być rozdział dotyczący byłej Jugosławii. Jest to swoisty reportaż, którego celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy Europa wyciągnęła wnioski z wydarzeń i następstw II wojny światowej. Niezmiernie ważnym składnikiem pracy są ponadto liczne, w większości niepublikowane dotychczas, fotografie, które już same w sobie wiele mówią o sytuacji uchodźców w ubiegłym stuleciu.

            Dyskusja, która nastąpiła po przedstawieniu publikacji przez prof. Piskorskiego, odsłoniła kolejne interesujące aspekty pracy. Po pierwsze, autor w znacznej mierze uczynił bohaterami swej książki kobiety - stanowiły one bowiem (łącznie z dziećmi) około 70% wszystkich uchodźców. Dzięki temu czytelnicy mają szansę na poznanie dziejów uchodźców poprzez informacje „z pierwszej ręki”. Kolejna ciekawa rzecz, charakteryzująca książkę, to korzystanie przez autora z bogatej bibliografii, zawierającej obok literatury naukowej również prace magisterskie oraz literaturę piękną. Prof. Piskorski zaznaczył, że poezja i prace studentów stanowią niezmiernie ważne, aczkolwiek ciągle niedostatecznie doceniane, materiały do badań nad przeszłością.

            Najlepszą recenzją dla „Wygnańców” były słowa prof. Włodzimierza Stępińskiego, który określił pozycję mianem „książki wielkiej” oraz zaznaczył, iż jest ona odważnym powrotem do wspomnień i przykładem formowania odpowiednio rozumianej polityki pamięci. Książka jest więc godna polecenia i z pewnością nie zawiedzie czytelnika. Z wielką niecierpliwością oczekiwać również będziemy na kolejną publikację zapowiedzianą przez autora, która poruszać będzie tematykę współczesnych problemów uchodźców i przesiedleńców.

 

Anita Taźbierska

 

Fot. RS