• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Dzień IHiSM-24.03.2011

Dnia 24 marca 2011 odbył się IV Dzień Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie zorganizowano zgodnie z rozporządzeniem Rady Studentów i Doktorantów IHiSM i zatwierdzone zostało przez Dyrektora tegoż Instytutu. Zgodnie
z zarządzeniem, tego typu wspólne zgromadzenie młodzieży akademickiej oraz pracowników naukowych miało kolejny raz promować nie tylko naukę, ale również sport i wspólną zabawę.

W tym roku kolektyw postanowił wyjść naprzeciw braci akademickiej interesującej się dorobkiem gospodarczym i kulturalnym, osiągnięciami w pracy i życiu osobistym narodu polskiego i nie tylko. Z tego powodu, na styczniowym zebraniu plenarnym jednogłośnie postanowiono, iż tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie: Born in the PRL, czyli lata 80. w naszej pamięci. Równocześnie uzgodniono, że po raz pierwszy Dzień Instytutu nie będzie miał wolnej formuły. Z tego powodu wybranych referentów poproszono, aby ich wystąpienia oscylowały wokół ustalonej tematyki.

IV Dzień Instytutu przebiegał bez jakichkolwiek zastrzeżeń, a samą uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz Wydziału Humanistycznego oraz Instytutu. Spotkanie rozpoczęło się od wyświetlenia prezentacji multimedialnej Born in the PRL, będącej jednocześnie małą powtórką z historii. Po filmie przedstawiciele każdego z kierunków realizowanych
w Instytucie wygłosili referaty. Zgodnie z wypracowanymi w poprzednich latach ustaleniami, prelegenci mieli być reprezentantami kadry, jak i studentów. Dlatego tym oto sposobem archeologię reprezentował dr Przemysław Krajewski z referatem
Wczoraj i dziś – archeologia archeologii lat 80. oraz Marek Chmiel Czy metoda ma znaczenie? W poszukiwaniu neandertalczyka. Po przerwie muzycznie rozpoczęli historycy: dr Eryk Krasucki Jarocin – symbol lat 80. i Kamil Woźniak – Muzyka lat 80. jako element buntu antysystemowego, po czym przyszła kolej na stosunki międzynarodowe. W referacie dr Barbary Patlewicz Symbole lat 80. - dynamika globalnej reklamy, rozrywki i mediów zawarte zostały wszystkie cechy charakterystyczne dla tamtej dekady i żyjącego wówczas społeczeństwa kapitalistycznego. Część referatową zakończyło wystąpienie studentki stosunków międzynarodowych Sylwany Sosińskiej Wpływ lat 80. na wyniki wyborów prezydenckich w Peru w 1990 roku. Całość sesji była przeplatana materiałem filmowym, gdzie oprócz fragmentów Kroniki Filmowej poświęconych rozrywce, serialom, czy programom dydaktycznym, o latach 80. opowiadali pracownicy naszego Instytutu, zmagając się przy tym z ułożeniem Kostki Rubika. Niestety próba zakończyła się niepowiedzeniem, jednak wszyscy żywią nadzieję, że to nie zniechęci nikogo do treningów i jeszcze będziemy mogli odnosić sukcesy w tej dziedzinie. Oczywiście Dzień Instytutu to nie tylko referaty. W tym roku okazją do świętowania było 10-lecie istnienia Koła Naukowego Archiwistów, którego opiekunem od momentu założenia jest dr Rafał Simiński. O działalności Koła opowiedział sam Grzegorz Rolewicz, a po jego wystąpieniu wyświetlono prezentację wizualną dotyczącą historii Koła.

Należy jednak pamiętać, że Dzień Instytutu to nie tylko uczta intelektualna, ale także zmagania sportowe. Tym razem odbyła się rywalizacja w piłce siatkowej rozgrywając dwa mecze.
W pierwszym zmierzyły się kobiety, które po szaleńczej walce zakończyły spotkanie zwycięstwem drużyny studentek złożonych z dziewczyn studiujących na co dzień stosunki międzynarodowe. Kolejny mecz to starcie mężczyzn. I tu po raz kolejny mogliśmy oglądać arcyciekawe widowisko, zakończone podobnie, jak w ubiegłym roku, zwycięstwem studentów. Zwycięstwo Kadry było bliskie, ale do rewanżu trzeba poczekać kolejny rok.

Na zakończenie Dnia Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych zaplanowano największy „gwóźdź” programu - wspólna zabawa w studenckim klubie Pinokio. Wspólne tańce trwały do białego rana, a zebrani bawili się przy piosenkach amerykańskich, a także innych narodów. Mamy nadzieję, że tegoroczny Dzień Instytutu wzbudził pozytywne uczucia wśród jego uczestników i wszyscy wspólnie ruszą do pracy w przyszłym roku.

Monika Ogiewa

 

Fot. RS