• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Studenci IHiSM w szkole podstawowej-5 V 2011

5.05.2011 szkoła podstawowa w Bezrzeczu. Trzech studentów historii w strojach szlacheckich przedstawiało powody obchodzenia święta 3 Maja jak również prezentowało kulturę oraz życie typowych Sarmatów. Miały miejsce dwie prezentacje. Pierwsza dla uczniów nauczania początkowego, zaś druga dla starszych klas. Każda była podzielona na trzy części. W pierwszej została ukazana kultura szlachecka i przymioty kojarzące się z nią. W drugiej części nastąpiła prezentacja uzbrojenia i moderunku szlacheckiego. Natomiast cześć ostatnia dotyczyła święta trzeciomajowego i walki z zaborcami oraz trudnej sytuacji Rzeczypospolitej. Dla uczniów nauczania początkowego była to bardzo duża dawka nowych oraz interesujących informacji na temat dawniejszego życia w Polsce. Dla starszych uczniów było to przypomnienie informacji oraz poznanie dodatkowych faktów. W drugiej części szable oraz nadziak przykuły uwagę oraz zainteresowały publiczność. Końcowa cześć podobnie jak pierwsza stała się dla jednych dużą porcja informacji a dla drugich dobrym przypomnieniem oraz weryfikacją własnych wiadomości. Po zakończonych prezentacjach każdy zainteresowany mógł dotknąć i przymierzyć części uzbrojenia i moderunku..

Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci a nasze prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodych słuchaczy. Myślę tak naprawdę, że prowadzenie takich prezentacji pod hasłem obcowania z żywą, namacalną historią, okazują się naprawdę interesującą formą dla młodych ludzi. Na koniec trzeba dodać, że jest to dość ciekawe doświadczenie; mamy możliwość przekazywania informacji w taki sposób, by skutkiem tego było rozbudzenie zainteresowania własną historia i zrozumienie oraz obdarzenie szacunkiem dziejów własnego kraju.

Michał Pozorski