• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Stosunki polsko-francuskie ze Szczecinem w tle-19 V 2011

„Ze Szczecinem w tle” – Stosunki polsko-francuskie po 1945 r.

            W dniach 16-22 maja już po raz drugi organizowane są w Szczecinie Dni Kultury Francuskiej. W bogatym programie imprezy, obok licznych wystaw, koncertów i spektakli, znalazło się współorganizowane przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych spotkanie (19 maja 2011) pt. „Ze Szczecinem w tle – Stosunki polsko-francuskie po 1945 roku”. W panelu wzięli udział wybitni goście m.in. Jacky Challot, dr Cécile Coutine, prof. Janine Ponty oraz konsul honorowy Francji w Szczecinie, dr Włodzimierz Puzyna. Organizatorem i prowadzącym spotkanie był dr Radosław Ptaszyński (IHiSM).

            Pierwszy wykład, wygłoszony przez dr. Puzynę (Szczecin tłem stosunków polsko-francuskich), miał charakter niejako wystąpienia wprowadzającego. Nakreślał przede wszystkim reakcje społeczeństwa francuskiego na sytuację w Polsce początku lat 80., podkreślając jednocześnie rangę oddolnych inicjatyw podejmowanych w ramach poparcia dla idei i działań polskiej opozycji. Preludium dla wystąpienia kolejnego gościa, J. Challota, stanowił krótki film dotyczący milicyjnego sprawozdania z szeregu akcji udaremniających próby wspierania przez obywateli francuskich polskiego podziemia antyrządowego czy też przemycania ulotek i broszur. Film bezpośrednio dotyczył  Challota, jako że był on ściśle zaangażowany we współpracę z „Solidarnością” oraz został aresztowany za nielegalne przewożenie na terytorium Polski m.in. sprzętu drukarskiego, który miał trafić w ręce grup podziemnych. Sam prelegent zwracał uwagę przede wszystkim na wyjątkowość stosunków polsko-francuskich okresu lat 80., tym bardziej, że rozwijały się one przede wszystkim między samymi społeczeństwami a nie w sferze oficjalnej. Francuzów zadziwiał, ale i zachwycał fenomen „Solidarności”, fascynowało wrażenie „wiatru wolności”, którego nic nie może zatrzymać, wreszcie szokowało i przerażało wprowadzenie stanu wojennego. W przygotowanie manifestacji potępiających działania władz, a wyrażających poparcie dla polskiego społeczeństwa, angażowały się niemal wszystkie opcje polityczne, a w organizowaniu pomocy ekonomicznej i humanitarnej brały udział rzesze zwykłych obywateli.  Ryzykowano „eksportując” w konwojach humanitarnych powielacze i maszyny drukarskie, co groziło karami pozbawienia wolności lub grzywny.

            Dwa kolejne wykłady oscylowały bezpośrednio wokół tematyki bytności obywateli francuskich w Szczecinie. Łukasz Kirdzik w swym wystąpieniu skupił się na pierwszych powojennych latach, kiedy to reemigranci znad Sekwany zasilali szeregi pionierów i tworzyli pierwsze organizacje polsko-francuskie na terenie miasta (Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, szczeciński oddział Instytutu Francuskiego). O ile do roku 1947 można mówić o przyjaznych wzajemnych stosunkach, o tyle od 1948 zaczęła dominować atmosfera szpiegomanii. Osiągnęła ona punkt kulminacyjny podczas procesu André Robineau, którego historię przybliżył słuchaczom dr Radosław Ptaszyński. Rozprawa prowadzona przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie zakończyła się skazaniem pod zarzutem szpiegostwa znacznej liczby osób oraz stanowiła najgłośniejszy chyba stalinowski proces pokazowy w Szczecinie.

            Trzeba przyznać, że sesja cieszyła się znacznym zainteresowaniem nie tylko wśród studentów, ale także pośród gości spoza Uniwersytetu. Dużym jej atutem było z pewnością zaproszenie przez organizatorów wybitnych specjalistów w dziedzinie historii polsko-francuskiej, którzy podzielili się ze słuchaczami cennymi informacjami i spostrzeżeniami na temat wydarzeń, których sami byli przecież świadkami lub też uczestnikami.

Anita Taźbierska