• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Młodzi-Młodym - kolejna edycja projektu

Młodzi młodym czyli studenci w szkołach  

 

W miniony czwartek, 22 grudnia, odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu edukacyjnego „Młodzi młodym czyli studenci w szkłach” (projekt realizowany od kilku lat we współpracy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US oraz szczecińskiego oddziału IPN). W przedsięwzięciu wzięło udział kilkunastu studentów, głownie z IHiSM, którzy przeprowadzili cykl lekcji w szkołach ponadgimnazjalnych na temat stanu wojennego, w 30. rocznicę jego wprowadzenia. Scenariusz zajęć oraz materiały potrzebne do jego zrealizowania opracowali pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej z Warszawy i Szczecina. Uczestnicy projektu zrealizowali 40 lekcji, w których uczestniczyło niemal 1000 uczniów.  


Katarzyna Rembacka

kierownik Referatu Edukacji Historycznej IPN Szczecin

 

***

 

            Dnia 13 grudnia 2011, z okazji 30. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego, zrealizowany został już czwarty projekt z cyklu „Młodzi młodym”. Tematem tegorocznych zajęć brzmiał: „Blady wstał świt, nie wiedział nikt nic. Czyli Stan Wojenny w Polsce”. Projekt ten jest realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie, a biorą w nim udział studenci z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Całość polega na przygotowaniu zajęć z historii najnowszej dotyczącej historii Polski przez pracowników IPN, które zostają przez studentów przeprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych. Cała akcja jak co roku wzbudziła żywe zainteresowania młodzieży szkół, które są objęte patronatem IHiSM. Dzięki osobistemu zaangażowaniu studentów, kilka lekcji zostało przeprowadzonych poza Szczecinem. Uczniowie zapoznali się z bogatym materiałem źródłowym, ikonograficznym i filmowym, dzięki któremu mogli lepiej zapoznać się z tematyką stanu wojennego, poznać przyczyny jego wprowadzenia oraz, co najważniejsze, zrozumieć i zobaczyć, jak wyglądało wtedy życie Polaków.

            Dzięki temu projektowi edukacyjnemu, uczniowie szczecińskich szkół mogą spojrzeć na kluczowe wydarzenia z historii Polski od nieco innej strony, inaczej niż zwykli robić to na lekcjach historii. W pewnym sensie mogli na kilka chwil przenieść się w „tamte” czasy. Zadowolenie, zainteresowanie oraz sumienna praca z materiałem źródłowym są najlepszym dowodem na to, że projekt w doskonały sposób spełnia swe zadania – poszerzanie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia. Projekt jest również niepowtarzalną okazją dla rozwoju studentów. Uczestnicząc w projekcie mieli oni okazję zapoznać się dokładniej z historią i specyfiką stanu wojennego, by dzięki materiałom dostarczonym i opracowanym przez IPN mogli jak najciekawiej i najskuteczniej przekazać jak największą ilość informacji. Sami przy tym mogli pogłębić swą wiedzę podczas analizy źródeł i spotkań tak w gmachu oddziału IPN z pracownikami i opiekunami projektu, jak również podczas wygłoszonego przez p. Grzegorza Czapskiego wykładu wprowadzającego, wygłoszonego w gmachu IHiSM. Kilku studentów już po raz czwarty uczestniczyło w projekcie „Młodzi młodym”, jednak tym co warto odnotować jest fakt, że coraz więcej nowych osób zgłasza się do projektu. To również dowodzi, że projekt spełnia swe założenia, przekazując wiedzę zarówno uczniom, jak i prowadzącym zajęcia studentom.

            Najważniejszym jednak celem projektu jest podtrzymywanie i przekazywanie wiedzy o wydarzeniach historycznych, które odbiły duże piętno na Polsce, które często dotyczą spraw bolesnych. Niemniej, podtrzymywanie tego dziedzictwa minionych lat jest naszym obowiązkiem. Projekt ten doskonale spełnia pokładane w nim nadzieje.

 

Piotr Siemiński