• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja archeologiczna "Dziedzictwo Pomorza"-29-31 III 2012

29-31 marca w Szczecinie odbyła się III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja pt. „Dziedzictwo Pomorza”. Było to już kolejne interdyscyplinarne spotkanie zorganizowane przez Studenckie Koło Archeologiczne US. Podczas konferencji gościliśmy studentów i doktorantów z takich ośrodków akademickich jak Kraków, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław czy Szczecin.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się wykładem otwarcia wygłoszonym przez dr. Bartłomieja Rogalskiego z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Naukowiec przedstawił uczestnikom konferencji sytuację kulturowo-historyczną na terenie między Skandynawią a Imperium Rzymskim.

Następnie swoje referaty zaprezentowali uczestnicy konferencji. Podczas wygłoszonych prelekcji słuchacze mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury ludowej, współczesnego podejścia do przeszłości, pochówków wczesnośredniowiecznych czy badań traseologicznych. Szerszą dyskusję wywołały dwa wystąpienia, jedno dotyczyło toposu „dobrego umierania”, drugie ofiar bagiennych. Podczas kolejnego dnia przedstawione zostały referaty dotyczące między innymi historii archeologii, importów, archeologii lotniczej, kontaktów słowiańsko-skandynawskich, archeologii podwodnej, osadnictwa czy archeologii późnego średniowiecza. Na zakończenie dr Marcin Majewski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego wygłosił wykład na temat kierunków i możliwości badań archeologicznych okresu nowożytnego.           

Trzeciego dnia pomimo deszczu i gradu odbyła się wycieczka po Szczecinie. Trasa prowadziła od Jasnych Błoni, przez szczecińskie aleje i ronda, po stare miasto. Szczególnym punktem wycieczki była prezentacja wykopalisk prowadzonych na zamku oraz zwiedzanie Muzeum Miasta Szczecina, które stanowiło zakończenie trasy.

Pomimo pewnych problemów organizacyjnych konferencję należy uznać za udaną. Pozytywnym zaskoczeniem była większa frekwencja studentów archeologii z Uniwersytetu Szczecińskiego niż w poprzednich latach. Natomiast tematyka konferencji, która z początku wydawała się być dość hermetyczną, spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów i doktorantów z całej Polski. Dlatego też prawdopodobnie Pomorze stanie się wątkiem przewodnim przyszłych konferencji organizowanych przez SKAUS.

Radosław Tomaszewski