• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Odbył się III Kongres Afrykanistów Polskich

ImageW dniach 10-12 maja 2012 r. odbyły się na naszym uniwersytecie obrady III Kongresu Afrykanistów Polskich. Organizatorami Kongresu był Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Uniwersytet Szczeciński oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Kongres Afrykanistów Polskich jest organizowanym raz na trzy lata spotkaniem środowiska afrykanistów i sympatyków Czarnego Lądu z całej Polski. Do tej pory jego obrady odbyły się w Pieniężnie oraz w Obrze. Miejsce na trzeci Kongres nie było przypadkowe. W tym roku przypada bowiem rocznica 50-lecia badań afrykanistycznych w Szczecinie, co przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Muzeum Narodowego pod przewodnictwem dra Jacka Łapotta, głównego organizatora Kongresu, postanowili odpowiednio zaakcentować.

Obrady kongresowe rozpoczęły się od sesji plenarnej, którą zainaugurował rektor elekt Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Edward Włodarczyk oraz prodziekan Wydziału Humanistycznego prof. Urszula Chęcińska. W imieniu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego głos zabrała prezes stowarzyszenia Małgorzata Szupejko oraz dr Jacek Łapott.

Pierwszy wykład wygłosił prof. Maciej Ząbek, który przybliżył zgromadzonym postać prof. Jana Czekanowskiego, polskiego etnologa, afrykanisty. Następnie dr Jacek Łapott wygłosił referat: 50 lat szczecińskiej afrykanistyki – dokonania i perspektywy. Uczestnicy wysłuchali także wystąpień  prof. dr hab. Zofii Sokolewicz, prof. Jana Milewskiego oraz prof. Michała Tymowskiego.

Następnie rozpoczęły się prezentacje referatów w osobnych grupach. Przez cały okres trwania Kongresu zaprezentowano w sumie ponad 90 referatów. Obrady naukowe miały na celu umożliwienie spotkania i wymiany myśli oraz swych naukowych osiągnięć wszystkim, którzy w Polsce poddają naukowej refleksji zjawiska powiązane z kontynentem afrykańskim. Poza wymianą doświadczeń i prezentacją wyników badań, zorganizowano także uroczystą kolację w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz koncert zespołu bębniarskiego Afrique Nouali. Spotkania te służyły wzajemnemu poznaniu i nawiązaniu bliższych relacji pomiędzy przedstawicielami różnych ośrodków naukowych z całego kraju. Obrady kongresu zgromadziły około 90 prelegentów i w sumie ponad 120 słuchaczy. Prezentowane treści objęły niemal wszystkie dziedziny badań problemów afrykanistycznych. Wystąpienia i referaty prezentowali badacze zajmujący się archeologią, antropologią kulturową i etnologią, geografią, historią, językoznawstwem, historią sztuki, misjologią, religiologią, filozofią, ekonomią i naukami politycznymi, prawem, socjologią, stosunkami międzynarodowymi, medycyną.

 

 ImageImageImageImageImage

 

Wydarzeniami towarzyszącymi były:

·         Prezentacja projektu Afryka Nowaka – Piotr Sudoł oraz Zbigniew Sas zaprezentowali godzinny film z wyprawy rowerowej śladami Kazimierza Nowaka. Dodatkowo w okresie trwania Kongresu przy Urzędzie Miasta Szczecin stanęła wystawa projektu Afryka Nowaka.

·    Wystawa na holu głównym Wydziału Humanistycznego, która na ponad 20 planszach przedstawiała 50-lat szczecińskiej afrykanistyki od wyjazdów terenowych prof. Władysława Filipowiaka, poprzez wyjazdy organizowane przez dra Jacka Łapotta skończywszy na wyjazdach młodego pokolenia pracowników i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Rezultatem kongresu będzie opublikowanie dwóch lub więcej tomów publikacji pokongresowej.

Z okazji Kongresu oraz 50-lecia szczecińskiej afrykanistyki z inicjatywy dra Jacka Łapotta stworzono pomnik prof. Jana Czekanowskiego, związanego z badaniami afrykanistycznymi w Szczecinie. Pomnik, został wykonany z brązu w Burkinie Faso, niestety nie udało się go sprowadzić na czas obrad do Szczecina. Jego uroczyste odsłonięcie nastąpiło tydzień po zakończeniu Kongresu, dnia 19 maja 2012 r. w parku gen. Andresa w Szczecinie.

 

 Anna Bytyń-Buchajczyk