• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Debata Polska-Ukraina-8 VI 2012

8 czerwca 2012 r. – w dzień otwarcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej organizowanych przez Polskę i Ukrainę – tematyka blisko związana z EURO 2012, ale przede wszystkim z obecną sytuacją polityczną na Ukrainie oraz jej wpływem na kontakty polsko-ukraińskie stała się przedmiotem debaty zorganizowanej w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US na temat:

Polska i Ukraina 2012aktualne problemy a EUROpejska przyszłość

Zaproszeni goście – prof. Anna Szczepańska (IHiSM US), prof. Ryszard Tomczyk (IHiSM US), dr Liana Hurska-Kowalczyk (IPiE US), dr Grzegorz Skrukwa (IW UAM) – wraz z moderatorem prof. Adamem Makowskim dyskutowali na tematy związane z obecną sytuacją polityczną na Ukrainie, problemami Kijowa na scenie wewnętrznej oraz zagranicznej, stanem współpracy i perspektywach dalszego biegu relacji Ukrainy z Unią Europejską, partnerstwem polsko-ukraińskim oraz politycznym znaczeniem współorganizowania EURO 2012 dla obydwu państw.

Debata miała formę wideokonferencji między Instytutem Wschodnim UAM i Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych US, była transmitowana online na facebookowym koncie IHiSM oraz dawała możliwość wzięcia udziału w spotkaniu przez internautów.

Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania opinii ekspertów na poruszane tematy, a następnie do podjęcia dyskusji.

Piotr Olechowski, student Historii, poruszył problem przygotowań infrastrukturalnych na Ukrainie i udziału oligarchów w tym procesie, a przez to również relacji na ukraińskich szczytach władzy. Odniósł się też do sprawy rozwoju Lwowa, funkcjonowania wiz i przejść granicznych między Polską a Ukrainą oraz zakorzenienia języka i tożsamości rosyjskiej wśród Ukraińców. Paulina Nocko, studentka Stosunków Międzynarodowych, poruszyła problem związków Ukrainy z UE oraz podzieliła się opinią na temat możliwych powodów hamowania zbliżenia Kijowa z Brukselą.

Przebieg dyskusji potwierdził głębokie zainteresowanie studentów tematyką wschodnią. Dlatego podczas debaty poszerzono rozważania mieszczące się w głównych obszarach dyskusji. Uczestników spotkania szczególnie zajęły sprawy związane z przekraczaniem granicy polsko-ukraińskiej, tym bardziej w obliczu EURO 2012, znaczeniem podpisanej polsko-ukraińskiej umowy o zniesieniu opłat za wizy narodowe, faktycznymi kosztami organizacji mistrzostw, jakie obecnie ponoszą i w przyszłości będą musiały ponieść społeczeństwa polskie i ukraińskie (wywłaszczanie na Ukrainie, a w Polsce transfer funduszy w budżecie na rzecz zwiększenia środków służących organizacji EURO, ale kosztem np. działu socjalnego).

W dalszej części spotkania uczestnicy debaty wyrazili opinie na temat zainteresowania Ukrainą na arenie międzynarodowej i stopnia zaawansowania kontaktów Ukrainy z Zachodem. Wskazali, iż z jednej strony Ukraina jest traktowana bardziej surowo, aniżeli Chiny, Rosja, państwa, w których obowiązują inne niż zachodnie standardy demokracji, jednak kwestie te nie zakłócają stosunków ze wspomnianymi krajami na najwyższym szczeblu.Z drugiej strony natomiast, zauważono że przed Ukrainą jako państwem zgłaszającym wolę członkowstwa w UE słusznie stawiane są wysokie wymagania. Nad zainteresowaniem Ukrainą na arenie międzynarodowej rozważano też w kontekście EURO 2012, sygnalizując ryzyko odejścia spraw Kijowa w cień po zakończeniu mistrzostw. Uczestnicy debaty nawiązali do misji Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Pata Coxa z ramienia PE mającej na celu monitorowanie procesów sądowych Julii Tymoszenko, wyrażając obawę, że Zachód sięgając po udział tej rangi autorytetów może kierować do Ukrainy jedną z ostatnich szans na poprawę relacji. Tematem rozmów stało się też realne znaczenie partnerstwa strategicznego, które odmiennie jest rozumiane w Polsce i na Ukrainie, i często nadużywane wobec okoliczności towarzyszących stosunkom państw. W podsumowaniu poruszony został wątek polsko-ukraińskich stosunków w wymiarze kontaktów społecznych. Wskazano, że nawet w Polsce wiedza o Ukrainie nie była promowana, a informacje w polskich mediach o rozpoczynających się mistrzostwach dotyczą głównie aspektów rodzimej organizacji EURO. Jeśli natomiast odnoszą się do spraw Ukrainy to w większości nawiązują do kwestii politycznych, a zarazem problematycznych takich jak zatrzymanie i osądzenie J. Tymoszenko.

            Debata niewątpliwie była okazją do poszerzenia wiedzy o opinie ekspertów, poznania wyjaśnienia spraw, które przedtem mogły budzić wątpliwości. Mnogość poruszonych wątków, aktywność studentów i atmosfera dyskusji – wynikająca nie tylko z oczekiwania  na pierwszy mecz – same w sobie stanowią recenzję spotkania. Jednocześnie było ono pewnym eksperymentem w zakresie organizacyjnym. Niech za ogólną ocenę posłużą opinie uczestników…

  „Warto takie spotkania organizować. Obecnie, w czasie organizowania mistrzostw jest wiele istotnych spraw do poruszenia, tym bardziej, że mamyspecjalistów zajmujących się Ukrainą. To była też dobra okazja, żeby wśród studentów wzmocnić zainteresowanie Ukrainą i Wschodem. A forma spotkania była interesująca i warta kontynuacji”.

Piotr Olechowski, student Historii

 „Całym rokiem uznaliśmy, że jest to bardzo dobre rozwiązanie i chcielibyśmy kontynuacji takiego typu spotkań”.

Marta, studentka Stosunków Międzynarodowych

 

Dorota Jedynak