• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

13–15 września 2012 r. w Warszawie odbyła się XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, której tematem przewodnim były „Kamienie milowe w kartografii”. Głównym organizatorem tego spotkania był Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN. Konferencja objęta została honorowym patronatem przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz Głównego Geodetę Kraju. Udział w tym wydarzeniu wzięli również studenci i doktoranci z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał przewodniczący Zespołu Historii Kartografii, wicedyrektor IHiSM dr Radosław Skrycki, po czym wygłoszone zostały pierwsze referaty, dotyczące m.in. badań nad mapami renesansowymi. Z wygłoszonych w dalszej kolejności referatów można było się również dowiedzieć o stanie opracowania zdjęć wojskowych Galicji z XVIII oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach nauki, czy też wysłuchać rozważań o możliwej działalności kartograficznej Michała Jerzego Poniatowskiego, brata ostatniego króla Polski. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbył się koncert żeńskiego chóru „Wiwat”, po którym miała miejsce uroczysta kolacja, urozmaicona długimi dyskusjami o różnych aspektach kartografii.

Drugiego dnia konferencji tematyka referatów była bardziej zróżnicowana. Wygłoszonych zostało sporo komunikatów prezentujących zasoby poszczególnych archiwów w Polsce i za granicą. Co interesujące wiele map z omawianych zbiorów dostępnych jest w wersji cyfrowej na stronach tych instytucji. Podczas tego dnia konferencji nie zabrakło również szczecińskich akcentów. Referat na temat geodezji i kartografii z punktu widzenia archiwistyki wygłosiła Urszula Markiewicz z Archiwum Państwowego w Szczecinie, natomiast o kartografii wojny smoleńskiej z lat 1632-1634 z pasją opowiedział szczecinianin, Jerzy Czajewski. Pod koniec sesji referatowej zapowiedziana została następna konferencja Historyków Kartografii. Ma się ona odbyć w Lublinie, a jej tematem przewodnim będą „Dawne mapy jako źródła w badaniach historycznych”. Zakomunikowano również powstanie nowego rocznika o międzynarodowym składzie rady redakcyjnej. Jego współwydawcą będzie IHiSM i Biblioteka Główna US, zaś członkiem redakcji jest R. Skrycki. Ten nowy periodyk nosi nazwę „Studia GeoHistorica” i publikowane w nim będą artykuły prezentujące badania nad kartografią z perspektywy geograficznej jak i historycznej. Pierwszy numer zostanie wydany jeszcze w tym roku.

Ostatniego dnia konferencji miał miejsce objazd historyczno-krajoznawczy, podczas którego można było m.in. zwiedzić magazyn policji wodnej, w którym przechowywane są fragmenty architektoniczne wydobyte z zatopionych w Wiśle szkut. Pokazane uczestnikom objazdu znaleziska są świadectwem rabunku, jaki dokonywał się w XVII wieku w trakcie potopu szwedzkiego.

Konferencję należy uznać za udaną, pomimo niekiedy niewystarczającego czasu na dyskusję, której brak uszczuplał merytoryczne walory tego spotkania. Co więcej w kuluarach pojawiły się głosy komentujące niektóre referaty jako prezentujące raczej kamyki czy nawet piasek milowy w kartografii. Z tym niestety trzeba się zgodzić, wziąwszy pod uwagę różnorodną interpretację tematyki tegorocznej konferencji przez prelegentów.

Na tegorocznym spotkaniu wyraźnie podkreślony został brak historii kartografii w programie studiów historycznych (prof. S. Alexandrowicz). Nie istnieje także w Polsce żaden zakład, katedra czy instytut na uczelni wyższej, który zajmowałby się tą tematyką. Jest to dość zaskakujące, zważywszy na fakt, jaki zasób informacji zawierają w sobie historyczne przedstawienia kartograficzne.

Radosław Tomaszewski