• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Dzień Hiszpański w LO XIV

22 stycznia w gmachu 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczecinie obyły się obchody dnia historycznego w ramach tygodnia humanistycznego. Swoją obecność podczas tego wydarzenia zaznaczył również IHiSM. Nasz wkład we współpracę ze szkołą patronacką zaowocował blokiem wykładów tyczących się historii Hiszpanii. Referenci w przystępny sposób starali się przybliżyć zainteresowanym uczniom wybrane aspekty historii Półwyspu Iberyjskiego. Cieszyć może fakt dużej frekwencji i obecności uczniów i nauczycieli z innych szkół na wykładach. Wydarzenie ze strony szkoły koordynowała nauczycielka historii – Joanna Diedtrich.

Współpraca ze szkołą nie polegała jedynie na wygłoszeniu wcześniej przygotowanych referatów, ale na kompleksowej współpracy pracowników i studentów Instytutu z uczniami i nauczycielami szkoły, którzy także mogli zaprezentować swój wkład występując jako prelegenci. Spotkanie, które rozpoczęło się o godzinie dziesiątej zostało zainicjowane przez Dyrektor ZSO nr 2 panią Ewę Pasławską. Następnie na mównicy pojawiła się pani dr Barbara Patlewicz, która przedstawiła zebranym na sali uczniom możliwości jakie niosą za sobą studia na IHiSM oraz zaprezentowała dwa nowe kierunki powstające w Instytucie. W następnej kolejności nadeszła pora na zasadniczą część spotkania, którą otworzył dr Radosław Skrycki wykładem tyczącym genezy imperium hiszpańskiego w XVI i XVII wieku. Okrasił swoje wystąpienie garścią ciekawostek i anegdot związanych z tematem i tłem epoki czym rozbudził nieco jeszcze zaspaną publikę. Kolejni referenci – Marek Stochmal (IHiSM) i Michał Chwaściński (XIV LO) – zarysowali przed oczyma zebranych problematykę związaną z podbojem Meksyku przez Hernana Corteza zakończoną zdobyciem Tenochtitlan  w sierpniu 1521. Referenci dołożyli wszelkich starań, aby problematyka (dość zawiła) była jak najbardziej przejrzysta i łatwa w odbiorze rysując przed zebranymi kwestie związane z organizacją i historią imperium azteckiego.

Po krótkiej przerwie nadeszła pora na kolejne wystąpienia, pierwszy na mównicy pojawił się Kamil Kaniuka (US) wraz z Emilią Gregorczyk (XIV LO) i Karoliną Karolak (XIV LO), którzy przybliżyli kwestie związane z upadkiem imperium hiszpańskiego w XVII wieku, a w szczególności z jego aspektami militarnymi. Wystąpienie to skupiało się na elementach takich jak organizacja uzbrojenie i taktyka hiszpańskich tercios. Poruszono również kwestie sztuki oblężniczej w omawianym okresie.

Następnie swój referat wygłosił mgr Cesar Navarro-Pedreno, który omówił problemy związane z wojną sukcesyjną w Hiszpanii toczoną pomiędzy Habsburgami a Burbonami w początkach XVIII stulecia. Na szczególną pochwałę w tym miejscu zasługuje uczennica, która na bieżąco tłumaczyła wystąpienie i nadawała mu płynności, mimo szybkiego tempa wypowiedzi C. Navarro-Pedreno. Po kolejnej już przerwie spędzonej przy kawie i mocno czekoladowym cieście z malinami naszego kolegi przyszła pora na ostatnią część wystąpień. Pierwszy na mównicy pojawił się Mateusz Brania (IHiSM) z Anną Jaworską i Bartoszem Witkowskim (XIV LO), którzy przedstawili nam zagadnienia związane z udziałem Polaków w walkach na Półwyspie Iberyjskim w czasach napoleońskich. Wystąpienie to przedstawiło zebranym mnóstwo nieznanych, lub pomijanych aspektów związanych w Polakami w Hiszpanii w XIX wieku. Na zaznaczenie zasługuje strój w jakim wystąpił Mateusz, czyli mundur historyczny 4 pułku Xsięstwa Warszawskiego. Dodatkowo można było zapoznać się z repliką karabinu skałkowego z bagnetem (prawdopodobnie oryginalnym reliktem z XIX wieku) oraz tasakiem saperskim. Nasze spotkanie zamykało wystąpienie dr. Eryka Krasuckiego (IHiSM) i Patryka Kędziorka (XIV LO), którzy przedstawili zarys dziejów wojny domowej w Hiszpanii z jego genezą i konsekwencjami. Niezwykle ciekawe okazały się wybiegi dr Krasuckiego dzięki którym mogliśmy zaobserwować wspólnie z nim odbicia konsekwencji politycznych wojny domowej w polityce dzisiejszej Hiszpanii.

Oprócz wykładów zaprezentowały się nasze koła naukowe (koordynowała je Paulina Kluczyńska).

  

Kamil Kaniuka

Dyrektor Ewa Pasławska

 

 

Dr Barbara Patlewicz

 

Michał Chwaściński, Marek Stochmal

 

Kamil Kaniuka

 

Emilia Gregorczyk

 

Karolina Karolak

 

Cesar Navarro-Pedreno

 

Mateusz Brania i wpatrzona weń Anna Jaworska

 

Bartosz Witkowski