• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

VI Dzień Instytutu - 18.04.2013

18 kwietnia 2013 r. odbyły się po raz szósty Dni Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Dni Instytutu stały się imprezą, która wpisała się na stałe do kalendarza wydarzeń IHSM. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów było: Francuski Szczecin. Często zapomina się o tym, iż kiedyś nasze miasto znajdowało się w rękach, tak dalekiego w naszym postrzeganiu kraju jak Francja. Naszym celem stało się więc przybliżenie studentom i innym uczestnikom tego zagadnienia. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że nam się to udało.

Dni Instytutu rozpoczęły się grą miejską dla szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: Skarb Marszałka de Lasalle. Jest to nowy element w tej imprezie, gdyż gra miejska została zorganizowana po raz pierwszy i od razu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem szkół. Uczestniczyło w niej
aż piętnaście drużyn. Uczestnicy mieli do wykonania szereg zadań, jak np. odbyć musztrę żołnierską
z okresu Księstwa Warszawskiego, czy odszyfrować list jeńca francuskiego z okresu wojny francusko-pruskiej. Za każde wykonane zdanie drużyna otrzymywała odpowiednią ilość punktów, a także część hasła. Drużyna wygrywała wówczas, gdy rozwiązała wszystkie zadania i rozszyfrowała hasło oraz przybyła na linię mety w jak najszybszym czasie. Zakończenie gry odbyło się w salach naszego Instytutu, gdzie zostały ogłoszone wyniki i wręczone zwycięzcom atrakcyjne nagrody. Punktem kulminacyjnym było otwarcie skarbu marszałka de Lasalle przez zwycięską drużynę, jednak jej zawartości podać nie możemy. Mamy nadzieję, że ogromne zainteresowanie grą miejską wpisze ją do corocznych Dni Instytutu.

Kolejnym punktem imprezy była sekcja referatowa, poruszająca tematykę francuską, w której zabrali głos zarówno studenci i pracownicy naszego instytutu. Po wystąpieniach archeologów (Magdalena Jakołcewicz i Michał Adamczyk) i „stosunkowców” (Adam Szymkiewicz i dr Radosław Ptaszyński)  miała miejsce dyskusja pomiędzy prof. Henrykiem Walczakiem a prof. Piotrem Briksem, na temat Blaski i cienie Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Następnie wszyscy przenieśliśmy się na halę sportową Instytutu Kultury Fizycznej, gdzie odbył się turniej piłki nożnej. Wzięło w nim udział aż osiem drużyn z naszego Instytutu. W każdej drużynie aktywnie uczestniczył co najmniej jeden pracownik kadry. Mecze odbywały się w dwóch grupach, których zadaniem było wyłonienie półfinalistów. Zwycięzcą turnieju okazał się II rok Stosunków Międzynarodowych, pokonując w rzutach karnych w finale IV rok Historii. Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko uczestników, ale także widzów, którzy chętnie przybyli dopingować swoje drużyny.

Zakończenie Dni Instytutu odbyło się w lokalu „Szafa”, do którego przybyło wielu studentów
z naszego Instytutu, a także jego pracownicy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się karaoke; impreza z minuty na minutę się rozkręcała, a studenci bawili się, aż do zamknięcia lokalu…

 

Paweł Petrusiewicz

 

A oto wypowiedź Joanny Melerskiej, nauczycielki z ZSO nr 8 w Szczecinie (z tej szkoły udział wzięło aż… 6 drużyn!)

„Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Młodzież jest bardzo zadowolona i już po skończonej grze dopytywała o kolejne edycje.  W związku ze wspaniałą organizacją i całościową oprawą budzimy wielkie nadzieję na kolejne edycje, a także, jako miłośnicy gier miejskich oraz uczniowie klas o profilu turystycznym proponujemy swoją pomoc przy tworzeniu kolejnych gier. Młodzież wypowiada się bardzo pozytywnie i bardzo dużo pamięta z wczorajszej lekcji historyczno – turystycznej”.Sala Strumiańska Biblioteki Głównej US - rozpoczęcie gry

mgr Zofia Fenrych - autorka i koordynator gryPunkt na Zamku Książąt PomorskichPunkt na ul. Unii Lubelskiej

Piotr Siemiński, pisarz pułkowy

Zakończenie gry w Instytucie

Marta Chmielowska ze zwycięskiej drużyny (ZSO nr 8)Zwycięska drużyna (dyrektor Instytutu nie brał udziału w grze; na zdjęciu przypadkowo :) )Uczestnicy debaty "Blaski i cienie Rewolucji Francuskiej" - prof. Piotr Briks, prof. Henryk Walczak

Więcej zdjęć na facebooku: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.505779859469571.1073741826.147932751920952&type=1