• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja "Sensus Catholicus"-24-25.05.2013

Konferencja SENSUS CATHOLICUS
 
Katolicy świeccy w Polsce Ludowej.
Postawy -  aktywność – myśl
 
 
 
     24-25 maja 2013 roku odbyła się na Wydziale Humanistycznym Konferencja „SENSUS CATHOLICUS. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy -  aktywność – myśl”. Została ona zorganizowana w przypadającą w niedawno 100. rocznicę urodzin Jerzego Turowicza i 105. rocznicę urodzin Stanisława Stommy, a udział w niej wzięło blisko czterdziestu naukowców z kilku ośrodków naukowych. Jej pomysłodawcami byli dr hab. prof. US Tomasz Sikorski oraz dr Radosław Ptaszyński. Instytucjonalnie organizatorami spotkania byli Wydział Humanistyczny US, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Stowarzyszenie „Terra Incognita” oraz Ośrodek Badań Biograficznych.
     W piątek przybyli uczestnicy udali się na sesję plenarną, gdzie przywitał wszystkich dr Radosław Ptaszyński, oddając głos przemawiającemu w imieniu władz dziekańskich i Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Henrykowi Walczakowi. Po nim głos zabrał prof. Adam Wątor prezentując zamierzenia Ośrodka Badań Biograficznych i wydawanego przez niego rocznika „Polish Biographical Studies”. Prof. Tomasz Sikorski otworzył część merytoryczną swoim referatem Orientacje ideowe katolików świeckich w PRL. Następnie swoje badania przedstawił dr Jarosław Rabiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po tych referatach rozgorzała żywiołowa dyskusja, która trwała jeszcze w czasie przerwy w kuluarach.
     Następnie prelegenci udali się na wybrane panele dyskusyjne - sesję I, która dotyczyła środowiska katolików świeckich  w latach 1944/45-1956 oraz na sesję II, która miała na celu omówienie tych zagadnień w latach późniejszych, 1956-1989.
     W sesji I można było usłyszeć m. in. wykład Mirosława Biełaszko z warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pt. Postawy przedstawicieli środowisk  katolickich  w Polsce  w latach 1945–1950, a także Jana Engelgarda z Muzeum Niepodległości z Warszawy, na dosyć kontrowersyjny, jak się okazało w czasie dyskusji, temat Od współpracy do wrogości – wzajemne relacje grupy „Dziś i Jutro” (PAX-u) ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. Ożywioną dyskusję wywołał natomiast referat Filipa Przytulskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego Katolik w stalinowskich realiach. Działalność publicystyczna Tadeusza Mazowieckiego w latach 1950–1955.
     Obrady drugiej sesji otworzył referat ks. dr hab. prof. UKSW Dominika Zamiatały z UKSW, który mówił o Stanowisku Episkopatu Polski wobec katolików świeckich skupionych wokół „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”,uświetnił ją także swoją obecnością Prof. dr hab. Andrzej Friszke, który przedstawił referat Popaździernikowe nadzieje i złudzenia. Środowiska katolików świeckich 1956-1963.
Po sesjach i długich, bogatych i niezwykle ciekawych dyskusjach uczestnicy spotkali się ponownie na kolacji; późnym wieczorem zaś w Piwnicy Kany na wieczorku integracyjnym, gdzie wymieniali swe doświadczenia oraz omawiali plany na przyszłość.
     Kolejnego dnia konferencji uczestnicy nadal podzieleni na panele dyskusyjne mogli posłuchać równie bogatego zestawu referatów. W sesji I poznać mogliśmy chociażby Różnorodność i jedność. Publicystyka katolicka na łamach „Słowa Powszechnego” w latach 1972–1980, który przedstawiłdr Sławomir Iwasiów. W sesji II natomiast usłyszeć można było referat Kościół i państwo w optyce Tygodnika Powszechnego 1989–2003dr hab. prof. IH PAN Grzegorz Kucharczyk Po przerwie kawowej przedstawiane były referaty dotyczące problematyki lokalnej. Gdy zakończył się ostatni referat, organizatorzy wszystkim serdecznie podziękowali za zgłoszenie i udział w konferencji, zaprosili także do dalszej współpracy a przede wszystkim wezwali do terminowego dostarczenia tekstów referatów, tak aby mogła ukazać się zapowiadana publikacja.
     Bez wątpienia była to udana konferencja – ukazała szerokie spektrum zaangażowania środowisk katolickich w życiu publicznym po 1945 roku, marginalnie dotąd traktowane zagadnienia przedstawione w szerokim ujęciu także bez unikania kwestii kontrowersyjnych. Pozwoliła na integrowanie się środowiska badaczy zajmujących się tymi kwestiami i na szerokie przedyskutowanie aktualnego stanu badań.
 
Jarosław Gorący