• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Projekt Sowno

   8-12 lipca 2013 r. studenci naszego Instytutu brali udział w projekcie naukowym pt. Z dziejów Sowna w XX w. Ekipa studencka składała się ze studentów historii pod opieką mgr Moniki Ogiewy oraz mgr Anety Popławskiej. Podczas tygodniowego pobytu w Sownie (gm. Stargard Szczeciński) studenci gromadzili materiały dotyczące osadnictwa po II wojnie światowej, życia codziennego mieszkańców wioski, podmiotów gospodarczych oraz informacje o historii Kościoła, niemieckiego cmentarza, szkoły, itd.
   Podczas pobytu naukowego odbyły się również warsztaty historii mówionej przeprowadzone przez Panią mgr Anetę Popławską mające na celu przybliżenie nam zagadnień związanych z przeprowadzaniem wywiadów, które stały się dla nas najważniejszym źródłem pozyskiwania informacji. Jest to o tyle ważne, że do Sowna przyjechaliśmy w momencie, który stanowi ostatni dzwonek do uzyskania wspomnień od osób przybyłych na Pomorze Zachodnie tuż po zakończeniu II wojny światowej. Wywiady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów, którzy z chęcią poświęcali swój wolny czas na szlifowanie kunsztu przeprowadzania tej formy dialogu. Oczywiście nie każdy uczestnik projektu musiał przeprowadzać wywiady, gdyż warto tutaj wspomnieć o tym, iż wcześniej zostały przydzielone tematy, dlatego już przed wyjazdem każdy student mógł wytworzyć sobie konspekt postępowania w celu uzyskiwania informacji.
   Oprócz rozmów z lokalną społecznością, prowadzone były również prace porządkowe na opuszczonym i zaniedbanym cmentarzu poniemieckim. Warto tutaj wspomnieć, że miejsce na którym znajduje się cmentarz było wykorzystywane w czasach PRL-u, jako miejsce wypasania krów, a po roku 1989 służyło jako nielegalne wysypisko śmieci. Należy również dodać, że w latach powojennych to miejsce zostało splądrowane i rozkradzione z marmurowych nagrobków, mauzoleów oraz żeliwnych krzyży, co stanowiło formę uzyskania pieniędzy dla lokalnej społeczności. Naszym zadaniem było uporządkowanie terenu oraz stworzenie planu cmentarza, który w przyszłości (mamy taką nadzieję) pomoże w jego rekonstrukcji lub stworzeniu lapidarium. Zostały również spisane nazwiska pochowanych tam mieszkańców, oczywiście tylko te, które udało się odczytać z zachowanych tablic. Praca na cmentarzu stanowiła dość interesujące doświadczenie nie tylko dla nas, ale również dla miejscowych, którzy bardzo mocno zaangażowali się w pomoc naszym studentom. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować szczególnie Panu sołtysowi Ryszardowi Sidorowiczowi, który służył nam pomocą i radami nie tylko przy pracach na cmentarzu, lecz także podczas całego pobytu w Sownie.
   Wyjazd to nie tylko nauka, ale również integracja. Wszystkie wieczory były spędzane wspólnie przy ognisku i nie tylko…. Zawsze na koniec dnia odbywała się dyskusja  podsumowująca, w której wszyscy musieli przedstawić efekty swojej pracy. Podczas tych rozmów dochodziło do wymiany informacji mogących przydać się innym uczestnikom projektu.
   Uzyskane w ciągu prac materiały posłużą do napisania artykułów do wspomnianej wcześniej pracy zbiorowej, dlatego nie wymienimy zagadnień, które będą w niej poruszane. Wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z pracą twórczą naszych historyków już w nadchodzącym roku akademickim 2013/2014.
   Był to pierwszy projekt zorganizowany przez mgr Monikę Ogiewę, więc stanowił przysłowiowy nieprzetarty szlak. Nauczył on wiele nie tylko samych studentów, ale również organizatorów. Wiemy jedno, na pewno nie będzie to ostatni projekt i już zbieramy siły do następnego wyjazdu w przyszłe wakacje, jednak zanim do tego dojdzie, czeka nas opracowanie materiałów uzyskanych podczas pobytu w Sownie.

 

Tekst: Paweł Petrusiewicz
Zdjęcia: Aneta Popławska