• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Prezentacja publikacji dr. Skryckiego - 9.X.2008

Dnia 9 października bieżącego roku, w sali im. prof. Baugmarta w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, odbyła się prezentacja książki doktora Radosława Skryckiego Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII wieku oraz dwóch wydawnictw pokonferencyjnych Chojna i okolice na przestrzeni wieków (2) oraz Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie. Tym samym Radosław Skrycki zainaugurował tegoroczny cykl prezentacji publikacji pracowników naukowych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII wieku to praca doktorska, która została dostosowana do potrzeb wydawnictwa DiG. Poszerzono ją o ostatni rozdział pt. Nowa Marchia na ważniejszych mapach krain sąsiednich. Historia kartografii według słów Radosława Skryckiego w Polsce jest niepopularnym i niedocenianym działem historii, a historycy często okazują się kartograficznymi dyletantami w tej materii.

Chojna i okolice na przestrzeni wieków (2) powstała w wyniku pracy historyków z Polskiego Towarzystwa Historycznego w Szczecinie oraz IHiSM. Publikacja ma charakter pokonferencyjny, a referaty w niej zawarte ukazują przekrój historii Chojny od średniowiecza aż do roku 1948. Radosław Skrycki zwrócił uwagę na duże zapotrzebowanie wśród mieszkańców miasta na publikację, która popularyzowałaby wiedzę o przeszłości Chojny, a nawet byłaby elementem budowy nowej polskiej tożsamości na tych terenach. Stwierdził, że Chojna została zaniedbana przez historyków czego dowodem jest brak monografii miasta, a na tle innych miejscowości regionu, o dużo mniejszym znaczeniu w dziejach jej historiografia Chojny wygląda zbyt skąpo.

Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie pod red. Stanisława Alexandrowicza i Radosława Skryckiego poświęcona została Stanisławowi Stelmachowi i jest pokłosiem XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która odbyła się w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie w dniach 11-13 października 2007 r. Publikacja stanowi XIV tom cyklu „Z Dziejów Kartografii”, sygnowanego m.in. przez Instytut Historii Nauki PAN. W tomie znajdziemy rys biograficzny jak i zestawianie bibliografii Mieczysława Stelmacha. Publikacja podzielona jest na działy tematyczne: Mapa jako źródło historyczne, Historia kartografii powszechnej  oraz najobszerniejszy Historia kartografii ziem polskich. Radosław Skrycki zwrócił szczególną uwagę na artykuł Stanisława Alexandrowicza, w którym to po raz kolejny autor dowodził analfabetyzmu kartograficznego historyków.

Na zakończenie doktor Radosław Skrycki zapowiedział następną prezentacje publikacji dr Agnieszki Chlebowskiej oraz dr Agnieszki Gut, które mają odbyć się w przyszłym miesiącu zachęcając przy tym studentów to wzięcia czynnego udziału w tego typu wydarzeniach.

 

Marcin Kulesza, Agata Muszyńska, Monika Ogiewa