• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja "Polskie ślady na Dalekim Wschodzie" - 23-24.X.2008

W dniach 23-24 października 2008 odbyła się współorganizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US konferencja naukowa „Polskie ślady na Dalekim Wschodzie – Polacy w Harbinie”. Współorganizatorami były: Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie i Klub Harbińczyków w Szczecinie. Głównym celem konferencji było wprowadzenie do obiegu bardzo cennego materiału źródłowego, jakim są dokumenty i materiały Polonii mandżurskiej (harbińskiej) – skupiska Polaków na Dalekim Wschodzie, które powstało w początkach XX wieku w związku z budową Kolei Wschodniochińskiej i istniało do pierwszych lat po II wojnie  światowej.

Bogaty zasób dokumentów, wydawnictw, wspomnień i fotografii harbińskich jest gromadzony i stale rozbudowywany przez Książnicę Pomorską. Stanowi on wartościową bazę źródłową do badań zarówno dziejów polskiej emigracji w XX wieku, jak i problematyki politycznej oraz kulturowej Chin i Dalekiego Wschodu (m.in. państwa Mandżukuo).

W sesji wystąpili badacze zajmujący się problematyką azjatycką i polonijną z kilku ośrodków naukowych Polski: prof. dr hab. Aleksander Winiarz (UMCS w Lublinie), dr hab. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku), dr hab. Jakub Wojtkowiak (UAM w Poznaniu), dr Jarosław Neja (IPN w Katowicach), dr Mariusz Marszewski (UAM), pracownicy Książnicy Pomorskiej (m.in. sekretarz naukowy mgr Cecylia Judek), pracownicy Zakładu Badań Wschodnich IHiSM US (prof. dr hab. Andrzej Furier – przewodniczący obrad i dr Grzegorz Skrukwa).

Pierwszy dzień obrad poświęcony był problematyce ogólnej Dalekiego Wschodu i Polonii dalekowschodniej. Drugi dzień wypełniły wystąpienia prezentujące poszczególne aspekty życia i działalności Polaków harbińskich w świetle źródeł z zasobu Książnicy. Przygotowane były one głównie przez doktorantów i młodszych pracowników nauki środowiska szczecińskiego, w tym doktorantów US (m.in. mgr Irmina Ślączka, mgr Agnieszka Zaremba, mgr Barbara Patlewicz, mgr Małgorzata Klimczak, mgr Paulina Olenkowicz). W konferencji aktywny udział wzięli też Harbińczycy – m.in. dr Leonard Spychalski. Materiały konferencyjne są w trakcie przygotowań do druku – planowany termin wydania to koniec semestru zimowego roku akademickiego 2008/2009. Konferencję współfinansowały miasto Szczecin i województwo zachodniopomorskie.

 

dr Grzegorz Skrukwa