• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja "Od idei do realizacji. Formy samorządności w Polsce i na świecie... - 10.XI.2008

            W dniu 10 listopada 2008 roku na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się konferencja naukowa: Od idei do realizacji. Formy samorządności w Polsce i na świecie od XVIII do XXI wieku. Została zorganizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i była częścią obchodów z okazji 10-lecia Samorządów Województw w Polsce.

            Naukową część konferencji poprzedził panel dyskusyjny, który poprowadził dyrektor IHiSM - prof. Adam Makowski. Debatę rozpoczął Michał Łuczak (Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego), który wygłosił słowo wstępne. Następnie historię reformy samorządowej przybliżył jej współtwórca - prof. Jerzy Regulski (Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej). W dalszej części dyskusji wystąpili: Cezary Grabarczyk (Minister Infrastruktury), Kazimierz Plocke (Wiceminister Rolnictwa), Stanisław Gawłowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Marek Nawara (Marszałek Województwa Małopolskiego). Debatę rozpoczęło wystąpienie Mirosława Mikietyńskiego (Prezydenta Koszalina), który podsumował 10 lat reformy. W konkluzji dyskusji stwierdzono, że wymaga ona wprowadzenia poprawek szczególnie na szczeblu powiatowym.  

            Właściwą część konferencji poprowadził jej organizator dr Radosław Skrycki. Niestety z powodu przedłużenia panelu dyskusyjnego uczestnicy nie mogli wysłuchać wykładu otwierającego, który miał wygłosić prof. Makowski. Pierwsza sesja Samorząd w historii powszechnej otworzył Marcin Kulesza (US) z referatem Samorządność w socjalizmie chrześcijańskim Kazimierza Studentowicza. Następnie wystąpiły studentki Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku: Joanna Bąder Samorząd w świetle Republiki Austrii z 1920 roku, Marta Krysia Analiza porównawcza samorządu w konstytucjach Szwajcarii 1874 i 1999, Beata Szczurzewska Samorząd w konstytucji USA. Tą część zakończył dr Tomasz Ślepowroński (US) Lokalne komórki SED jako substytut samorządu w NRD.

Druga sesja Formy i idee samorządności w Polsce w XX i XXI wieku rozpoczęła się referatem Marcina Wasilewskiego (US) Dzieje samorządu na podstawie konstytucji II RP (z uwzględnieniem ustawy scaleniowej), Następnie: Paweł Więckowski (US) Konflikty polsko – ukraińskie na szczeblu samorządu terytorialnego na kresach wschodnich w latach 1935 – 1939, doktorant IHiSM US Przemysław Jastrzębski Obóz Narodowy wobec kształtu polskiego samorządu w okresie międzywojennym, Barbara Świtalska (US) Kwestie samorządowe w dokumentach prawnych od 1944 (Statut tymczasowy rad narodowych, Manifest PKWN) do 1992 roku (Mała konstytucja), Monika Ogiewa (US) Górnośląski Związek Metropolitalny jako zalążek śląskiej metropolii, Katarzyna Lebowiecka (US) Cudzoziemcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1999 – 2008. Szkic o rozwoju społeczno – gospodarczym województwa zachodniopomorskiego.”

            W podsumowaniu prof. Makowski podkreślił warsztatowy charakter konferencji. Szczególne znaczenie miało to dla studentów, jednak z braku czasu, trzeba było ograniczyć żywą dyskusję po każdym referacie. Mamy nadzieję, że będzie kolejna okazja do wygłoszenia referatów z obfitą i kształcącą dyskusją, która stanowi czasem największą wartość takich spotkań.

 

 

Monika Ogiewa, Marcin Kulesza