• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Prezentacja publikacji "Narodowa Demokracja..." - 11.XII.2008

11 grudnia 2008, została zaprezentowana książka pt. Narodowa Demokracja XIX – XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działalność,  wydana w tym roku w Szczecinie, pod redakcją Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora.  Publikacja jest wynikiem projektu badawczego, w którym udział wzięło ponad 60 autorów, nie tylko historyków ale również politologów, socjologów jak również literaturoznawców, ze wszystkich uniwersytetów i ważniejszych ośrodków badawczych. Wielość autorów jak i „jakość” nazwisk prezentujących wyniki swoich badań w tej monografii, oraz fakt, że taka książka powstała właśnie u nas, z całą pewnością nobilituje. O randze wydarzenia mogą świadczyć słowa wicedyrektora dr. Radosława Skryckiego, który zauważył, że: „jest to chyba jedna z ważniejszych publikacji jakie powstały w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, od początków jego działalności”.

Spotkanie rozpoczął prof. Adam Wątor przedstawiając historiografię Narodowej Demokracji i stan badań. W tym miejscu zwrócił szczególną uwagę, że początkowo zainteresowanie badaczy wpisywało się w jedną z dwóch tendencji. Pierwszą, bezpośrednio związaną z obozem narodowym, (do niej należeli Kozicki i Wojciechowski) lub drugą, związaną z piłsudczykami (Pobóg-Malinowski). Tuż po II wojnie światowej badania nad obozem narodowym nie istniały, dopiero w latach 60tych (a ściślej od książki R. Wapińskiego, Endecja na Pomorzu 1922 – 1939, Gdańsk 1966) z inicjatywny Tereja i Wapińskiego odżyły studia nad szeroko rozumianą myślą polityczną. Dalej wiodącą rolę w badaniach nad obozem narodowych wiodła szkoła historyczna profesora Romana Wapińskiego.

W tym momencie prof. Adama Wątor, przekazał prowadzenia spotkania dr. Tomaszowi Sikorskiemu, który przedstawił w dalszej części bardziej techniczną stronę publikacji. Swoje artykuły zamieściły w nim trzy pokolenia historyków, z różnymi tytułami i stopniami naukowymi, jak również doktoranci i studenci. Ta potężna monografia licząca 891 stron jak na razie doczekała się nakładu 180 egzemplarzy, jednak, jak zapowiedział dr Sikorski, ma nastąpić dodruk komercyjny, dzięki któremu będzie można zakupić książkę w księgarniach, co wyjdzie naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu. Świeżość prezentowanej publikacji sprawia, że jeszcze nie ma jej recenzji, ale taką przygotowuje Marek Chodakiewicz, który jest profesorem pracującym na Uniwersytecie Waszyngtońskim, członkiem amerykańskiej Rady Pamięci Holokaustu, szerzej znany ze swojej głośnej książki: Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944–1947.

Monografia podzielona jest na dwa działy: koncepcje-ludzie i działalność. Przedział chronologiczny jak sam tytuł wskazuje sięga od XIX do XXI wieku. Tematyka artykułów jest bardzo szeroka i znajdziemy tam takie pozycje jak: Ustrój polityczno-administracyjny w myśli narodowej demokracji na przełomie XIX i XX wieku (Barbara Rogowska), czy Doktryna narodowa demokracji w I połowie XX wieku (Konrad Jajecznik), ale również Feminizm jest nam obcy. Kwestia kobieca w publicystyce Narodowej Demokracji w okresie międzywojennym (Grzegorz Radomski) oraz Liga Polskich Rodzin wobec Polonii i Polaków za granicą (Mirosław Habowski).

Redaktorzy zapowiedzieli, że na Narodowej Demokracji nie poprzestaną i zapowiedzieli w najbliższym czasie stworzenie „biblii” polskiej myśli lewicowej, a do końca tego dziesięciolecia opracowanie wszystkich ważniejszych nurtów politycznych. Niewątpliwie badania nad polską myślą polityczną są wizytówką naszego instytutu, co więcej, dzięki szkole historycznej prof. Janusza Farysia, Szczecin ma szansę stać się „potentatem” w badaniach nad tą tematyką.

Odzew studentów na wydarzenie takiej rangi był tradycyjnie niewielki. Marazm środowiska studenckiego jest na tyle przerażający, że na prezentacji książki nie pojawili się nawet, poza wyjątkami, najbardziej zainteresowani – seminarzyści prof. Wątora i prof. Farysia – piszący prace magisterskie z zakresu myśli politycznej. Czy reanimacja życia studenckiego może zakończyć się sukcesem? Osobiście coraz bardziej w to wątpię.

Na zakończenie przywołam jeden z ważniejszych fragmentów wstępu: „Od początku powstania tej monografii, już na etapie dyskusji o konieczności realizacji takiego projektu, wspierał nas wiedzą i cennymi wskazówkami Profesor Roman Wapiński. To właśnie artykuł jego autorstwa miał otwierać  tę książkę. Nie zdążył. Jemu tę monografię dedykujemy.”

Prof. Roman Wapiński zmarł 14 maja 2008 roku.

Marcin Kulesza