• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Propaganda USA - 16.IV.2009

            Pokój na wschodzie, pokój na zachodzie,

            Pozytywna propaganda to teraz jest w modzie,

           

            Zobacz jak wygląda prawdziwy świat,

            Sprawdź, sprawdź ile naprawdę jest wart!

 

                                                                       Vavamuffin

 

 

 

Propaganda kojarzona jest z czymś złym. Z czymś, co prowadzi do zafałszowania prawdy. Dzięki propagandzie można kształtować określone poglądy i zachowania ludzi, aż w pewnym momencie staje się ona jednym z elementów indoktrynacji. Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję obejrzeć film propagandowy Człowiek z kamerą, który został wyprodukowany w Związku Radzieckim – będącym państwem wschodnim. Natomiast dnia 16 kwietnia 2009 po raz kolejny dr Eryk Krasucki wraz z studentem Marcinem Makowskim zorganizowali pokaz filmowy przybliżający tym razem propagandę amerykańską, czyli zachodnią. Prawdopodobnie wiele osób zadawało sobie pytanie, dlaczego w państwie, które jest utożsamiane z niesieniem wolności, władze posługiwały się propagandą? Odpowiedzi udzieliła zaproszona do udziału w spotkaniu dr Renata Nowaczewska, której Ameryka jest bliska z powodów naukowych.

Dr Nowaczewska wyjaśniła, iż amerykańska propaganda służyła do realizacji założeń polityki zagranicznej. Nazwała to ekstremalnym patriotyzmem, który służy do likwidacji wszystkich zagrożeń. Następnie przybliżyła cele, do jakich nawoływała propaganda w okresie II wojny światowej, czyli do dalszego oszczędzania po kryzysie, zerwania z polityką izolacjonizmu, produkowania sprzętu wojskowego, aby móc w przyszłości pokonać agresywną Japonię. Na zakończenie swojego wystąpienia dr Nowaczewska zaprezentowała kilka amerykańskich plakatów propagandowych, a także odniosła się bieżącej sytuacji, gdzie narzędzia propagandowe są wykorzystywane dla zwiększania poparcia dla wojny w Iraku.

W dalszej części Marcin Makowski opowiedział o filmie, którego projekcja miała się rozpocząć. Zaznaczył, iż jest to ostatni film Franka Capra z cyklu Why we fight zatytułowany War comes to America. Zwrócił uwagę na fakt, iż te filmy są uważane za najlepsze filmy propagandowe w historii kina.

Na początku filmu zaprezentowano idealistyczną wersję amerykańskiej historii rozpoczynając od przypomnienia wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W tej części reżyser zwrócił uwagę na to, że społeczeństwo amerykańskie powstało z przedstawicieli wielu narodów świata, którzy przybyli na kontynent północnoamerykański z różnych względów. Następnie nastąpiło przedstawienie przyczyn wybuchu II wojny światowej oraz innych wydarzeń, które doprowadziły do otwarcia Ameryki na świat. W roku 1931, kiedy Japonia zaatakowała Mandżurię, ośrodek Gallupa przeprowadził badania opinii publicznej sprawdzające poparcie dla polityki izolacjonizmu. W roku 1936 na pytanie czy USA powinny przystąpić do wojny, jeśli takowa wybuchnie w Europie – 95% pytanych Amerykanów odpowiedziało NIE. Rok później, po wybuchu wojny japońsko – chińskiej na pytanie dotyczące sympatii wobec walczących państw większość społeczeństwa była niezdecydowana, ale tylko 2% badanych forowało Japonię. Podobny wynik uzyskano 2 lata później. W październiku ’39 – 82 % Amerykanów winiło Niemcy za wybuch wojny w Europie, a po zajęciu przez nazistów Francji i podpisaniu Paktu Trzech – rząd zdecydował o pomocy Wielkiej Brytanii i Związkowi Radzieckiemu w ramach programu Lend Lease Act. Zaprezentowania sukcesów Niemiec w Europie i w Afryce oraz Japonii na Dalekim Wschodzie doprowadziło do zmiany nastawienia w społeczeństwie amerykańskim do założeń polityki izolacjonizmu. Po ataku Japończyków na amerykańską bazę wojskową na Hawajach – Pearl Harbour, Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny przeciwko państwom Osi. Tym wydarzeniem kończy się film, który pokazuje zmieniające się nastroje społeczne pod wpływem przedstawianych przez media wydarzeń na innych kontynentach.

Po projekcji uczestnicy obejrzeli również futurystyczną wizję Ameryki w filmie Magic Highway USA wytwórni Walta Disneya. Jednak dla zgromadzonej publiczności wywołała skojarzenia z inną, wyprodukowaną przez Hanna – Barbera kreskówką, przedstawiającą przyszłość Ameryki – The Jetsons.

Podsumowując można wyciągnąć wniosek, że społeczeństwo nawet w znanych z demokratycznych i tolerancyjnych rządów w Stanach Zjednoczonych ulega manipulacji. Władza wykorzystując sytuację polityczną na świecie wpływa na opinię swoich obywateli, realizującym tym samym własną politykę. Marcin Makowski zapowiedział, że nie było to ostatnie spotkanie z propagandą w IHiSM, dlatego z niecierpliwością czekamy na następne jeszcze przed wakacjami.

 

 

Monika Ogiewa