• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

WIZYTA PREZYDENTA RP LECHA WAŁĘSY-21.IV.2009

Droga Polaków do wolności- wykład Lecha Wałęsy

 

21 kwietnia Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych gościł byłego prezydenta RP, laureata nagrody Nobla, legendarnego przywódcę Solidarności Lecha Wałęsę.

Spotkanie odbyło się w obecności ponad dwóch tysięcy studentów i gości. Przybyli wypełnili Salę Kongresową Uniwersytetu Szczecińskiego po brzegi. Lecha Wałęsa został przyjęty owacją na stojąco.

Rolę gospodarza i prowadzącego pełnił dyrektor IHiSM profesor Adam Makowski. W mowie powitalnej zaznaczył, że Lech Wałęsa zrobił wiele zamieszania w historii i stosunkach międzynarodowych. Po tym żartobliwym, ale jakże trafnym stwierdzeniu podkreślił, że wizyta prezydenta ma charakter akademicki. Została podzielona na dwie części – wykład oraz dyskusję, w której przeplatały się wątki historyczne, polityczne oraz ekonomiczne.

            Inaugurując wykład prezydent Wałęsa podkreślił, że ma tak bogaty życiorys, podejmował tyle dziwnych i często niezrozumiałych decyzji i że postara się wyjaśnić wszystko przybyłym w miarę możliwości, ,,tak jak to widziałem”. Lech Wałęsa nazwał swoje pokolenie pokoleniem walki. Mówił o tym, dlaczego nie wierzono, że komunizm upadnie. Pokrótce przedstawił sytuację Polski na arenie międzynarodowej i wewnętrznej w latach 80. Zaznaczył, że Polacy potrafią jak nikt inny wyczuwać szanse rozwojowe i dostrzegać nadchodzące niebezpieczeństwa, argumentował to przykładem Okrągłego Stołu oraz II Wojny Światowej. Zwrócił uwagę, że należy wyciągnąć słuszne wnioski i wzorce z postawy pokolenia Solidarności. Z części traktującej o przeszłości Lech Wałęsa przeniósł swój wywód na czasy obecne.

Zauważył, że żyjemy w epoce intelektu, globalizmu i ekonomii. Szczególnie dużo czasu poświęcił na rozwinięcie tematu tej ostatniej. Przekazał zgromadzonym, że trzeba uzgodnić wartości pozareligijne, uniwersalne i na nich powinno się budować nowoczesną ekonomię. Poza ekonomią wskazał istotę i siłę znaczenia demokracji. Negował jej obecny stan argumentując to frekwencją wyborczą oraz wszechobecną biernością obywatelską. Prezydent nakreślił istotę demokracji słowami ,,demokracja rozdaje prawa ale i obowiązki”. Aby podołać zadaniu budowania nowej, lepszej Polski  i świata do walki o lepsze musi włączyć się młodzież z całą mądrością, zarówno swoją jak i przeszłych pokoleń.

Prowadzący spotkanie Adam Makowski zainicjował dyskusyjną część spotkania zadając pierwsze pytanie. Profesor chciał usłyszeć od Lecha Wałęsy dlaczego przegrywamy pamięć o 1989 roku, wygrywa ją mur berliński?

Wałęsa nazwał Niemców dezerterami a nie bohaterami. Najważniejszym wydał mu się fakt, że to my Polacy ,,wybiliśmy niedźwiedziowi zęby”. Dziesięciomilionowa wówczas Solidarność zainicjowała proces dekomunizacji Europy Środkowej.

W tym momencie przeszliśmy do pytań zadawanych z publiczności. Należy zwrócić uwagę, że nie zadawano ich osobiście lecz ze względów organizacyjnych były spisywane na bieżąco i odczytywane przez prowadzącego dyskusję.

Pytania studentów można by podzielić na kilka wiodących kategorii. Pierwszą grupę stanowiły pytania o politykę zagraniczną. Chciano wiedzieć jaki jest najważniejszy sojusznik Polski, jak Lech Wałęsa postrzega zbliżanie się Rosji do Unii Europejskiej?

Następną grupę stanowiły pytania o obecne sprawy wewnętrzne Polski. Jednym z ciekawszych problemów poruszonych było pytanie o lustrację i jej sens oraz o stosunek do Instytutu Pamięci Narodowej. Wałęsa odpowiedział, że Instytut neguje w jego sprawie wyrok sądu lustracyjnego, przez który został oczyszczony z zarzutów współpracy z SB. Podkreślił, że osiemdziesiąt pięć tomów jego oryginalnych dokumentów zostało zniszczone. Wypowiedź zakończył stwierdzeniem, że powinniśmy rzetelnie wyczyścić drogę przed nadchodzącą przyszłością.

Kolejna grupa to pytania historyczne. Jaką wizje Polski miał w roku 1980? Czy to historia stworzyła Lecha Wałęsę, czy Lech Wałęsa historię? Pytano prezydenta o ,,czarną legendę” Okrągłego Stołu. Odpowiadał, że nie oszukano działaczy Solidarności, że byli wtedy tak słabi, że na więcej nie było ich stać.

Ostatnią już grupę pytań stanowiły pytania natury ekonomicznej. Czy jest szansa na ratunek dla stoczni i jak to zrobić? Pytano o powiązanie strajków z brakiem towarów oraz o sens strajków dzisiaj.

Pytań było o wiele więcej lecz czas spotkania dobiegł końca. Na pożegnanie wręczono Lechowi Wałęsie kwiaty i pamiątkowe upominki. Przez publiczność został pożegnany tak jak przyjęty – owacją na stojąco.

Cieszymy się, że Uniwersytet Szczeciński mógł gościć najbardziej znanego Polaka, legendę walki z  komunizmem. Sala Kongresowa stała się miejscem wolnej, pozbawionej barier dyskusji. Ilość chętnych słuchaczy znacznie przewyższała ilość miejsc jakie zaoferować może Sala, co świadczy o potrzebie i sensie takich spotkań. O randze niewątpliwie świadczy też obecność prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, byłego ministra spraw wewnętrznych, a prywatnie przyjaciela Lecha Wałęsy Andrzeja Milczanowskiego, kadry naukowej na czele z rektorem US Waldemarem Tarczyńskim.

 

Jarosław Bojar, Piotr Taraszkiewicz 

 

Fot. Bartosz Jancy