• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Prezentacja książki dr. R. Simińskiego-29.IV.2009

            29 kwietnia A.D. 2009 w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych odbyła się prezentacja książki dr. Rafała Simińskiego pt. Od „Solitudo” do „Terra Culta”. Przestrzeń jako przedmiot wyobrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do początku XV wieku. Tytuł ten jest integralną częścią okładki, na której przedstawiony został fragment Lamentacji pochodzącej z Ołtarza Wita Stwosza znajdującego się w Kościele Mariackim w Krakowie.

            Spotkanie rozpoczął prof. Stefan Kwiatkowski, który zaznaczył, iż dr Simiński jako „młody uczony” napisał pracę analityczną, a do tego potrzebne jest dobre przygotowanie warsztatowe. Zwrócił uwagę, że tego typu publikacje są także trudne w odbiorze dla zwykłych czytelników, ponieważ aby dobrze zrozumieć informacje w nich zawarte należy przemyśleć okoliczności ich powstania. Prof. Kwiatkowski podkreślił również, iż autor reprezentuje nowy kierunek badawczy, jakim jest antropologia historyczna.

            Następnie dr Simiński opowiedział o samej książce. Na początku swojej wypowiedzi zaznaczył, iż jest to jego praca doktorska obroniona w 2006 roku. Sprecyzował, czym właściwie charakteryzuje się praca analityczna. Mianowicie autor wyłuskuje z materiału źródłowego informacje, które następnie interpretuje i wyciąga wnioski. W przypadku tej pozycji autor korzystał z kronik średniowiecznych przedstawiających człowieka w konkretnym działaniu, a także z dokumentów, listów oraz tekstów prawnych.

            W kolejnej części wyjaśnione zostały cezury czasowe, jakie przyjęto w pracy. Początkowa data to przełom XII / XIII wieku, kiedy w Inflantach i Prusach zaczyna kształtować się władztwo, a data końcowa to wiek XV, czyli okres przedgrunwaldzki, bowiem wtedy mamy już do czynienia z stabilizacją struktur własnościowych w Państwie Krzyżackim.

            W pracy autor zastosował aparat pojęciowy wykorzystywany w naukach socjologicznych, a dokładniej socjologii przestrzeni. Monografia została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale omówiono problem poznania przestrzeni, a w szczególności Inflant i Prus. Podjęto również kwestię kształtowania się horyzontów geograficznych oraz czynników, które miały wpływ na jego poszerzenie na omawianym terenie. Drugi rozdział wyjaśnia zagadnienia organizowania przestrzeni, czyli postrzeganie granic lokalnych i poczucie dystansu oraz odległości. Natomiast rozdział trzeci przedstawia sposób wartościowanie przestrzeni przez inflanckie i pruskie społeczeństwo w skali krajowej i regionalnej.

            W podsumowaniu autor zaznaczył, iż w pracy zostały podjęte problemy związane z poznaniem i orientowaniem się w przestrzeni. Po przeczytaniu książki można zauważyć, w jaki sposób zmienił się stosunek człowieka do przestrzeni od XIII do XV wieku.

            Po prezentacji dr Simiński wyczerpująco odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Wielka szkoda, że najciekawsze padały z ust pracowników Instytutu, a nie studentów. Aczkolwiek należy przyznać, że tym razem frekwencja dopisała.

 

KN Archiwistów