• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Prezentacja książki "Polskie ślady na Dalekim Wschodzie - Polacy w Harbinie" - 23.IV.2009

W dniu 23 kwietnia 2009 w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyła się prezentacja książki Polskie ślady na Dalekim Wschodzie - Polacy w Harbinie ( red. A. Furier, Szczecin 2008).
Publikacja jest efektem konferencji naukowej o tym samym tytule, zorganizowanej w Książnicy przy współudziale Zakładu Studiów Wschodnich IHiSM US w dniach 23-24 X 2008. Celem konferencji i publikacji jest wprowadzenie do obiegu naukowego materiałów ze spuścizny Polonii mandżurskiej zgromadzonych w
 Książnicy oraz poszerzenie stanu wiedzy o Polonii na Dalekim Wschodzie i o regionie dalekowschodnim. 
Spotkanie promocyjne prowadził kierownik Zakładu Studiów Wschodnich IHiSM US prof. dr hab.
Andrzej Furier  oraz sekretarz naukowy Książnicy mgr Cecylia Judek. Głos zabrali także inni autorzy tekstów zamieszczonych w tomie - m.in.
prof. dr hab. Adam Winiarz (UMCS w Lublinie) oraz dr Leonard Spychalski - prezes Klubu
Harbińczyków w Szczecinie. Obecni byli autorzy tekstów, studenci IHiSM oraz Harbińczycy - weterani Polonii mandżurskiej.