• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja Studencka ARCH-GEO 24-26.IV.2009

Emocje związane z I Interdyscyplinarną Studencką Konferencją ARCH-GEO Człowiek a Środowisko – Interakcje już opadły, pora zatem zabrać się za jej podsumowanie. Podczas przygotowań konferencji, nakierowanej na relacje człowieka z otaczającym go światem, naszym celem było z jednej strony odnowienie tego kierunku badań polskiej archeologii, z drugiej zaś skłonienie przedstawicieli innych nauk do zacieśnienia współpracy. Zagadnienie relacji na linii człowiek-środowisko wydało nam się wdzięcznym tematem do tego typu przedsięwzięcia. Wiadomo przecież nie od dziś, że zarówno nauki humanistyczne, jak i przyrodnicze mają na ten temat wiele do powiedzenia. Zależało nam na tym, by ukazać oba punkty widzenia.

Dziś śmiało możemy powiedzieć, że udało nam się wypełnić te założenia. Dla nas jako archeologów było to na pewno cenne doświadczenie, mamy nadzieję, że dla przedstawicieli innych nauk również. Doświadczenie tym cenniejsze, że mogliśmy zobaczyć jak pracują nauki, które nierzadko współpracują z archeologią.

Obrady rozpoczął geologiczną prelekcją na temat „Rozwoju Niziny Szczecińskiej podczas ostatnich 30 000 lat” prof. dr hab. R. Borówka.

Następnie do prezentacji przystąpili studenci, często także z referatami o treści geologicznej. Część z nich „zahaczała” o kwestie mniej lub bardziej związane z archeologią, a na pewno przydatne szczególnie przy badaniach pradziejów okolic Szczecina. Chodzi tu szczególnie o referaty dotyczące jeziora Miedwie i Zalewu Szczecińskiego.

Mieliśmy także okazję posłuchać o metodzie radiowęglowej, wykorzystywanej przez wiele nauk do wyznaczania wieku surowców organicznych. Referat ten pozwolił wyjaśnić wiele ciekawych kwestii związanych z tą metodą.

Z zainteresowaniem słuchało się także referatu o wykopaliskach paleontologicznych w Krasiejowie. Mieliśmy okazję przekonać się, że pomimo odmiennego przedmiotu badań zarówno archeologia, jak i paleontologia mają ze sobą wiele wspólnego, ze względu na podobną metodę i stosowane w pracach techniki.

Na tym tle archeologia zaprezentowała się jako dziedzina silnie osadzona w naukach humanistycznych, lecz korzystająca z osiągnięć i metod wypracowanych przez nauki przyrodnicze. Można ją uznać za swego rodzaju klamrę spinającą różne dziedziny.

Ostatnim akcentem był wykład naszego gościa, dr. Budziszewskiego, który przedstawił nam swoje spojrzenie na kwestię więzi człowieka i środowiska z różnych perspektyw: od wykorzystania przyrody do badań archeologicznych, po ciekawość pchającą ludzi do wędrówki.

Wobec wielkiego zainteresowania, jakie wzbudziła nasza konferencja oraz spełnienia zadań, które przed sobą stawialiśmy, należy ją uznać za sukces. Cieszy nas to niezmiernie, tym bardziej, że zaprzyjaźnione z nami Koło Naukowe Geologów US chce podtrzymywać współpracę, nie tylko na płaszczyźnie organizowania konferencji, która, jak mamy nadzieję, stanie się imprezą cykliczną. Oprócz KNG US chęć współpracy naukowej wyraziło kilka innych organizacji studenckich z różnych części Polski.

Na zakończenie należy dodać, że chcielibyśmy, by Konferencja ARCH-GEO wytyczyła nowy kierunek w badaniach tak humanistycznych, jak i przyrodniczych. Sądząc z głosów, jakie podniosły się podczas i po naszym spotkaniu można domniemywać, że w najbliższej przyszłości, gdy uczestnicy kolejnych edycji konferencji rozpoczynać będą kariery naukowe tak właśnie się stanie.

 

Michał Adamczyk (SKAUS)

 

fot. Renata Maj

fot. Kamila Oleś