• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja "Kobiety i procesy migracyjne" - 21-22.V.2009

W dniach 21 – 22 maja 2009 roku w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych odbyła się konferencja naukowa Kobiety i procesy migracyjne. Organizatorami tego spotkania byli Komisja Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk i IHiSM. Spotkania dotyczące wybranej tematyki związanej z kobietami odbywają się raz w roku, w różnych ośrodkach naukowych..

Na samym wstępie dokonano swoistego rozliczenia z przeszłością. Mianowicie zaprezentowano wydanie pokonferencyjne ze spotkania sprzed dwóch lat. W 2007 roku znawcy historii kobiet zebrali się w Gdańsku i rozprawiali wtedy o roli kobiety w mediach. Zeszłoroczna konferencja dotycząca pamięci historycznej kobiet odbyła się w Kielcach. Tegoroczna edycja – V z kolei – miała miejsce w Szczecinie i w Pobierowie, a współorganizatorką z ramienia Instytutu była dr Agnieszka Chlebowska.

Konferencja rozpoczęła się od krótkich przemówień przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego. Po dr Chlebowskiej przemawiała Prodziekan Wydziału Humanistycznego – prof. Urszula Chęcińska. W swoim krótkim wystąpieniu zauważyła, że na sali jest obecnych kilku mężczyzn, w związku z tym muszą być oni również zainteresowani historią kobiet. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał dyrektor IHiSM prof. Adam Makowski, który życzył uczestnikom konferencji ładnej pogody i nie sprawdzenia się prognoz w Pobierowie, gdzie miał się odbyć drugi dzień konferencji.

Pierwszy dzień został zdominowany przez dyskusję metodologiczną. Mianowicie co możemy uznać za migrację. Czy migracją może być podróż w jedno miejsce na krótki czas czy mówimy już o przemieszczeniach na stałe? Czy pojęcie to odnosi się tylko do większej grupy ludności czy dotyczy również jednostki? Dyskutowano również nad rozmiarami migracji w średniowieczu. Starano się rozgraniczyć dwa ważne pojęcia: mobilność ludności i migracja. Wielu uczestników miało swoje zdanie na ten temat. Zależało ono w głównej mierze od epoki jaką się zajmowali. Gruntowanie ten problem ma być przedstawiony w formie wstępu w wydaniu pokonferencyjnym.

Należy podkreślić ponadczasowość tej konferencji. Problematyka w niej poruszona jest ciągle aktualna. W poszczególnych referatach został zarysowany obraz kobiet i ich wędrówek życiowych na przestrzeni wieków.

Podczas konferencji referaty wygłosili m.in. pracownicy naszego Instytutu: Dr Renata Gałaj-Dempniak Migracje kobiet zamężnych w świetle pamiętników staropolskich pisanych przez szlachtę, Dr Agnieszka Chlebowska, W poszukiwaniu własnego miejsca. Migracje samotnych szlachcianek w Prusach w XIX wieku, Dr Dariusz Szudra, Migrantki wielkomiejskiego Szczecina w latach 1876-1939 (przyczynek demograficzny) i Dr Renata Nowaczewska, Migracje Kobiet: Od 'Lady Bountiful' do pracownika socjalnego - awans zawodowy i/czy społeczny? Rola kobiet w rozwoju dobroczynności w Stanach Zjednoczonych.

 

Piotr Rabenda (KNMHUS)