O nas

  • Drukuj

Studenckie Koło Archeologiczne US działa w ramach Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym. Jest najstarszym nieprzerwanie działającym kołem naukowym w IHiSM, powstało w 2005 roku, zostało założone przez studentów ówczesnego kierunku Historia, specjalność Archeologia Pomorska.
Od swego początku do chwili obecnej SKAUS liczy ok. 20 członków. Opiekunem naukowym jest dr Mikołaj Urbanowski. Pierwszym prezesem SKAUS był Bartłomiej Sil (2005-2006), kolejnymi Paulina Romanowicz (2006-07) i Katarzyna Orzyłowska (2007-08). Obecnie funkcję prezesa sprawuje Grzegorz Szalast (od 2008).

Mimo swego młodego wieku SKAUS ma duże osiągnięcia, do których należą cyklicznie organizowane imprezy naukowe (Zachodniopomorskie Dni Nauki, Dni IHiSM) oraz przedsięwzięcia jednorazowe. Należą do nich działalność Sekcji Archeologii Eksperymentalnej, liczne wystawy z działalności Koła, promocja archeologii na forum szczecińskich szkół średnich oraz wykłady otwarte organizowane przez studentów zrzeszonych w SKAUS.

Od 2007 roku SKAUS współpracuje z Kołem Naukowym Geologów. Owocem tego „związku” była I Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Archeologiczno-Geologiczna Człowiek a Środowisko-Interakcje. Konferencje mają być stałym punktem w kalendarzu Koła.

Również od 2007 w ramach SKAUS działa Sekcja Archeologii Eksperymentalnej, zajmująca się poznawaniem przeszłości na podstawie różnego rodzaju doświadczeń. Członkowie sekcji m.in. zgłębiają różne techniki krzemieniarskie, wyprodukowali łuk przy pomocy narzędzi krzemiennych oraz dłubankę na wzór wczesnośredniowieczny. W planach są już kolejne projekty.

Celem naszych działań jest popularyzacja archeologii jako nauki, promowanie Zakładu Archeologii, pogłębianie społecznej świadomości dziedzictwa kulturowego, integracja studentów różnych roczników oraz pogłębianie własnych umiejętności i realizacja pasji, jaką dla nas jest archeologia. Ostatni z tych celów realizujemy poprzez wyjazdy na badania terenowe (wykopaliska, powierzchniówki), wyjazdy zagraniczne (Finlandia 2007, Norwegia 2008), wyjazdy na konferencje i uczestnictwo w spotkaniach Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Jesteśmy otwarci na nowe osoby i inicjatywy, więc jeśli masz ochotę, przyłącz się: zapraszamy na oficjalną stronę naszego koła!