• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

O nas


Studenckie Koło Naukowe "Aktywny Dialog Międzynarodowy"
 

Zarząd Koła:

prezes: Magdalena Walaszczyk
sekretarz: Sylwana Sosińska
skarbnik:

adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo koła adm

Koło Naukowe Aktywny Dialog Międzynarodowy powstało w 2004 roku z inicjatywy studentów ówczesnego II roku stosunków międzynarodowych.
W ciągu ponad rocznej działalności zorganizowaliśmy wespół z innymi kołami dwie Imprezy Historyczno - Stosunkowe, które miały służyć integracji dwóch kierunków studiów istniejących w naszym Instytucie: historii i stosunków międzynarodowych. Imprezy były podzielone na dwie części: najpierw odbywały się wykłady, na które przychodziły tłumy studentów, a wieczorem impreza w jednym ze studenckich klubów, która cieszyła się jeszcze większą popularnością.
Oprócz tego zorganizowaliśmy kilka interesujących wykładów, które podejmowały tematykę problemów współczesnego świata. Członkowie koła wyjeżdżają na różne konferencje naukowe.
Zapraszam wszystkich obecnych i przyszłych studentów stosunków międzynarodowych do działalności w naszym kole.


STATUT Koła Naukowego Aktywny Dialog Międzynarodowy

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Art. 1.

Powołuje się w Uniwersytecie Szczecińskim organizację studencką p.n. "Aktywny Dialog Międzynarodowy", zwana dalej "ADM".

Art. 2.

"ADM" jest organizacją działającą na podstawie art. 158 i 159 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990 r.

Art. 3.

Terenem działań "ADM" jest Uniwersytet Szczeciński.

Art. 4.

"ADM" używa pieczęci i może posiadać logo.

Art. 5.

Działalność "ADM" nie może być sprzeczna ze Statutem Uniwersytetu Szczecińskiego oraz musi być zgodna z przepisami ustawowymi.

Art. 6.

"ADM" jest działalnością apolityczną.

Rozdział 2
Cele i środki działania

Art. 7.

Podstawowym celem działalności "ADM" jest rozwój naukowy jego członków oraz

 • rozszerzanie wiedzy o kulturach świata
 • analizę problemów gospodarczych i społecznych
 • promowanie ludzi i organizacji działających w celu normalizacji stosunków międzynarodowych
 • kształtowanie świadomości studentów w zakresie problemów współczesnego świata

Art. 8.

"ADM" realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację i uczestniczenie w konferencjach naukowych
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi
 • nawiązywanie kontaktów z przedstawicielstwami dyplomatycznymi
 • organizowanie cyklicznych spotkań, których celem jest dyskusja na temat wydarzeń na arenie międzynarodowej

Rozdział 3
Członkowie i współpracownicy

Art. 9.

"ADM" zrzesza studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Art. 10.

Członkiem "ADM" może zostać każdy student Uniwersytetu Szczecińskiego po podpisaniu załączonej deklaracji.

Art. 11.

Członkowie"ADM" mogą należeć do innych organizacji.

Art. 12.

Członkostwo "ADM" można utracić poprzez: niewypełnienie któregokolwiek zobowiązania ujętego w deklaracji członkowskiej, dobrowolną rezygnację lub wykluczenie na wniosek Zarządu w głosowaniu jawnym i powszechnym (podczas zebrania zwołanego przez Zarząd), zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków "ADM".

Art. 13.

 Opiekunem "ADM" jest pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego zaproszony przez członków "ADM" - dr Barbara Patlewicz

Rozdział 4
Organy "ADM"

Art. 14.

Organami "ADM" są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarząd.

Art. 15.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku przez Prezesa, w celu wybrania Zarządu składającego się z:

 • Prezesa,
 • Skarbnika,
 • Sekretarza.

  Art. 16.

Wybory Zarządu odbywają się w głosowaniu jawnym i powszechnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków "ADM".

Art. 17.

Absolutorium zarządowi jest udzielane na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym i powszechnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków "ADM".

Art. 18.

Do kompetencji i obowiązków zarządu należą:

 • reprezentowanie "ADM" na zewnątrz (minimum dwóch członków Zarządu)
 • prowadzenie spraw "ADM"
 • przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności "ADM".
 • zwoływanie przynajmniej raz w roku oraz szczególnych przypadkach Walnego Zgromadzenia
  składanie wniosków o wykluczenie członka Koła Naukowego "ADM" (na Walnych Zgromadzeniach bądź zebraniu nadzwyczajnym)

  Art. 19.

Rozwiązanie "ADM" może nastąpić na wniosek Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego przez Senat uczelni na podstawie art. 159 § 5 Ustawy o szkolnictwie wyższym

Rozdział 5
Majątek Koła Naukowego
Aktywny Dialog Międzynarodowy

Art. 20.

Źródłem majątku "ADM" są:

 • dobrowolne składki członków "ADM", których wysokość jednogłośnie uchwala zarząd
 • środki materialne przeznaczone przez organy uczelni (zgodnie z ustawą)
 • wszelkie inne darowizny

  Art. 21.

Majątkiem "ADM" dysponuje Zarząd. Zarząd podejmuje decyzje w sprawie rozdziału środków finansowych jednogłośnie. Decyzje "ADM" w sprawach finansowych zatwierdza Dziekan.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

Art. 22.

Siedziba Koła Naukowego Aktywny Dialog Międzynarodowy mieści się przy ul. Cukrowej 8, w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

Art. 23.

Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Koła Naukowego Aktywny Dialog Międzynarodowy przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.