• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Humanista po studiach – umowy i program

 

Szanowni Państwo

Przypominam, że program stażu zawiera się w 360 godzinach, minimalnie 20 h na tydzień, w systemie bez przerw, czyli staż winien trwać  nieprzerwanie  do 16 tygodni.

I Procedura podpisywania umów (proszę dostarczyć odpowiednią liczbę egzemplarzy – 4.):

1. umowę podpisuje stażysta.

2. podpisaną umowę przekazuje do mnie.

3. umowę podpisuje koordynator (dr Wojnicz), któremu ja ją przekazuję.

4. umowę podpisuje osoba wyznaczona przez US.

5 umowę podpisuje pracodawca.

II wytyczne do programu wiw związanego ze stażem w Policji. W Programie winny się znaleźć poniższe sformułowania (nie muszą być wszystkie):

- student zapozna się z podstawami prawnymi funkcjonowania policji w Polsce

-  student doskonali umiejętność  wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji z wykorzystaniem źródeł pisanych, kartograficznych i innych wytworów kultury materialnej

- student samodzielnie zdobywa wiedzę na temat pracy Policji.

- student potrafi rozpoznać i scharakteryzować różne rodzaje umundurowania i wyekwipowania policjanta

- student potrafi interpretować przepisy prawne dotyczące funkcjonowania służb mundurowych

dr Tomasz Ślepowroński