• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Program StudiówStudia na kierunku Historia w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych można realizować w trybie stacjonarnym (tzw. studia dzienne) lub niestacjonarnym (studia zaoczne). W chwili obecnej wszyscy nowoprzyjmowani studenci realizują program zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej, tzw. boloński. Zakłada on studia dwustopniowe. Stopień pierwszy trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem licencjatu. Stopień drugi trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem magisterium. Jedynie studenci starszych lat realizują program pięcioletnich studiów jednolitych, zakończonych obroną pracy magisterskiej. Absolwenci IHiSM mają także możliwość kontynuacji zdobywania wiedzy na studiach doktoranckich. Przedstawiony poniżej program studiów został zaprezentowany zgodnie z tymi uwagami w podziale na tryby i stopnie. Przy tych trybach i stopniach studiów, które są już obecnie realizowane dodatkowo zamieszczono tzw. syllabusy, czyli opisy poszczególnych zajęć, składających się na program studiów. Archiwalne syllabusy są dostępne TUTAJ.
Studia Stacjonarne:
 • 3. Stopień: IV rok  [Plan]  [Siatka]
 •                     II - III rok  [Plan]  [Siatka]
 •                     I rok [Plan studiów]  [Syllabusy ]

 • specjalność muzealnictwo - dokumenty dot. praktyk poniżej w załącznikach.